Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

fungilady

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 02:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

evelynmorton

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 05:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbjwildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

the larger turtles here (with smaller Painted Turtles)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristin_treehugger

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

With some red bellied sliders

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin_allison

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Crossing the road

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

ashleythebuggirl

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 08:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

First mammal spotted today!