Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalista_cecilia

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 09:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalista_cecilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 06:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalista_cecilia

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 10:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalista_cecilia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 10:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanflores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 12:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalista_cecilia

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 08:06 ΠΜ CDT

Περιγραφή

EL APFF MANGLARES DE NICHUPTE, ES UN AREA MUY IMPORTANTE PARA LA CONSERVACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA DE LA REGIÓN. ES UN LUGAR PRIORITARIO YA QUE ALBERGA DIFERENTES HABITATS QUE SON UTILIZADOS POR DIFERENTES ESPECIES,TANTO RESIDENTES , ENDEMICAS , MIGRATORIAS, Y BAJO ALGUNA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA 059-SEMARNAT-2010.
LOS TRABAJOS DE MONITOREO COMUNITARIO DE AVES EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS, NOS HAN DADO UN RESULTADO DE 199 AVES REGISTRADAS EN EL AREA NATURAL, ESTE MES DE ABRIL ARRANCAMOS LOS TRABAJOS DEL AÑO 2018,REGISTRANDOSE LA ESPECIE 200 EL 16 DE ABRIL DEL 2018 .
EL APFF MANGLARES DE NICHUPTE RATIFICA SU COMPROMISO CON EL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AVES EN LA REGION.
CECILIA ALVAREZ
Tutora Naturalista
Monitor; Juan Flores