Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haitongyu

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:16 ΠΜ CST

Περιγραφή

Hide with feeding station

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfsonliu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mengshuai_ge

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanjay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 04:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2001

Τόπος

Antarctica (Google, OSM)

Περιγραφή

Emperor Penguins
Cape Washington,
Ross Sea,
Antarctica
4 Dec 2001

I am posting several shots of adults and immatures of this species. It is an incredible wildlife experience to visit such an area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2001

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Emperor Penguin
Aptenodytes forsteri
Drygalski Ice Tongue,
Ross Sea
Antarctica
5 December 2001

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankhart

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:53 ΜΜ CAT

Τόπος

Hardap, Namibia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έλανος (Elanus caeruleus)

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 03:50 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

cschang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 08:29 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cschang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janusolajuanboediman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kai003x

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 07:29 ΠΜ CST