Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:18 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Taken on the east half of Lake Creek Trail in northwest Austin, Williamson County.

I noticed that several birds of several species were alarming in a willow tree and slowly got closer to investigate. Usually when birds are alarming like this I never see what the source of their alarm was, but this time I got lucky. While watching where the birds were looking, I finally spotted this Western Ratsnake in the outer branches after one of the birds was actually underneath the snake and looking up at it! I estimated the snake was 1.5 to 2 feet long. It had a noticeable bulge which I focused on in the fourth photo, from eating something recently.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 05:20 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briannawalther

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 06:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

briannawalther

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 12:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 08:45 ΠΜ PDT