Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 01:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laz

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 05:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swainsona1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 09:38 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegrowsgardenrooms

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:35 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 02:30 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Juvenile, I think. Peeking out of nest-hole in termite lump. (This is a site regularly used by kookaburras).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wedge-tailed_eagle

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoug7405

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 02:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drxfter

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 12:22 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleckarcz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:36 ΜΜ AEST

Περιγραφή

looks like a mini giant water bug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jantly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriceallan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Cook, AU-QL, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:32 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 02:53 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:15 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 01:30 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Pair if orange and black wasps. individuals also seen on nearby flowering shrubs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deemc

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:54 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Attacking Pheidole species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 01:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessat

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 02:56 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleb_jones1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:53 ΜΜ AEST
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

jenna427

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 03:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmeier

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 07:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 02:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyndamal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 08:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Cooktown Ringtail Gecko

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 01:21 ΜΜ AEST

Τόπος

Graceville Parks (Google, OSM)

Περιγραφή

Moulting! Looks delightfully hideous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanybandit

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:18 ΜΜ AEST

Τόπος

Chuwar, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 11:58 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 09:29 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archgully

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Γένος Polistes)

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:30 ΠΜ AEST

Περιγραφή

8298 Queensland Naturalists' Club long excursion.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

tiff300

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:56 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emhancock

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianaj

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:51 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_yeoman

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 04:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:42 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izzy_n

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 04:46 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Saw the pupa shown in the last two photos earlier today, then walked past about 3hrs later and noticed it had transformed into an adult. Was inspired to photograph the underside after reading @reiner's comment on this observation by @natashataylor, which was the closest match I could find out of the lady beetles previously observed in Brisbane.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edithw52

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 12:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλοταλπίνες (Υποοικογένεια Gryllotalpinae)

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_hancock

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 02:36 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colintrainor

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 10:44 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 09:10 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 08:18 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Not the toad but the collection of spider ants. i dont know what they were doing but they seemed to be eating, moving or carrying those white eggs covering the toad.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 11:28 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-chesterfield

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 12:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katefriebe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhaass

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 11:02 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 08:08 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 12:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auradyme

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 11:58 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deeqld

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 04:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhino1210

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 09:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Had its mandibles clamped around the vine (I assume it was asleep or something like it anyway). It was alone and probably about 3cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iristheflower

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny little bug on my mango tree.
My gloved hand is holding a mango for size.
Sorry, camera had trouble focusing on such a small bug.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 12:46 ΜΜ AEST

Τόπος

Cook, AU-QL, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Γένος Polistes)

Παρατηρητής

becake

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 03:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widebrownland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 09:30 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 09:47 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khd

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2005 12:00 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 12:30 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Male, quite unlike the female. Identified by Dr Ron Atkinson.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 11:38 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 12:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 10:47 ΠΜ AEST

Τόπος

Warrie Circuit (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brieaspasia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 06:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 11:45 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deeqld

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:29 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hiddenworldmacro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:47 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenji

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 01:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:10 ΠΜ AEST

Τόπος

Maiala Loop (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesdamess

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 03:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 08:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:55 ΠΜ AEST

Τόπος

Graceville Parks (Google, OSM)

Περιγραφή

Jet black and shiny

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattreidphotography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asser_loutfi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:25 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdsami

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2016 12:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindy45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 07:13 ΠΜ AEST

Τόπος

55 Goldrush Close (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Γένος Polistes)

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:58 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasnat

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2008 07:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

aynature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aynature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eden45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:40 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesdamess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:04 ΜΜ AEST

Περιγραφή

This is the first of two similar individuals in close proximity, but this one looks like Cosmophasis thalassina. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_winterflood

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 03:59 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Cosmophasis. This is the second individual close to the first, but looks more like Cosmophasis baehrae. ID uncertain. On further checking, it may be a juvenile Cosmophasis micarioides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 12:29 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Little bit of black on the head is a bit weird, but otherwise looks like O. haddoni?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 12:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vimdroid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 04:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

louisb

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 02:16 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Seemed larger than A. mellifera but happy to be proven wrong

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessat

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:42 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found inside pupal case of a Limacodid caterpillar making me question the ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessat

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:44 ΜΜ AEST