Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 09:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο (Tachycineta bicolor)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:29 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:08 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Gray Fox have a den beneath my woodworking shop again. Two kits have been observed. Most recently, this space was occupied by fox five years ago. See - https://www.inaturalist.org/observations/31138909

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 09:06 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 08:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 09:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

One of two kits - the lighter colored - denning under a shed in the yard. The red fencing was put up to keep our curious retrievers at a polite distance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Second and darker of two kits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 09:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 09:02 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 02:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 07:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Observation #8100

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 03:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Observed several mixed flocks: Audubon's and Myrtle ssp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 01:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 02:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A happy bird - found a hard-boiled egg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 01:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 02:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 01:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 02:48 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 01:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 08:01 ΜΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:14 ΜΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:15 ΜΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:54 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 01:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:55 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 10:38 ΠΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 08:13 ΜΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

First Barred I've seen this winter and because of the choice of perches, I'm believing it's the same owl that was a frequent visitor last year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:17 ΜΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι (Pipilo erythrophthalmus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 02:22 ΜΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 08:45 ΠΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 03:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 11:58 ΠΜ CST

Τόπος

Mission, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Red 2/8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeeke

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 05:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 04:15 ΜΜ PST

Περιγραφή

Moving between grassy edge and rock breakwater to forage and keep out of the wind. A rare treat up here!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 10:25 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 09:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

3rd photo: single Bonaparte's Gull close up as an example of the large flock observed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 01:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmgallagher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 08:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

portofbaltimore

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 11:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseparajeles

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 04:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 09:03 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 08:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 12:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Male & female wheel: Noted pale legs, overall red w/no thorax stripes, female tannish based on photo; in addition appeared late in season for Cardinal Meadowhawks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:21 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralberto

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Stratton, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sun is out and Monarchs are everywhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seahound

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 09:54 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 12:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 12:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Awesome visitor to the suet!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:43 ΠΜ CDT

Τόπος

NALF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:44 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 02:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 01:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

teds_trails

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Naples, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 09:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρτράμια (Bartramia longicauda)

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 09:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 10:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

1st time out of the box.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 06:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 02:19 ΜΜ PDT

Τόπος

Harbor, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 02:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Merlin, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 02:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 11:09 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:21 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:05 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 11:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)