Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 04:15 ΜΜ PST

Περιγραφή

Moving between grassy edge and rock breakwater to forage and keep out of the wind. A rare treat up here!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 10:25 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 09:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

3rd photo: single Bonaparte's Gull close up as an example of the large flock observed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 01:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmgallagher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 08:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

portofbaltimore

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 11:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseparajeles

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 04:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 09:03 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 08:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 10:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 12:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Male & female wheel: Noted pale legs, overall red w/no thorax stripes, female tannish based on photo; in addition appeared late in season for Cardinal Meadowhawks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:21 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralberto

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Stratton, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sun is out and Monarchs are everywhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 09:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seahound

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 09:54 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 12:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 12:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Awesome visitor to the suet!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:43 ΠΜ CDT

Τόπος

NALF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:44 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 02:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 01:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

teds_trails

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Naples, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 09:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπαρτράμια (Bartramia longicauda)

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 09:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 10:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

1st time out of the box.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 06:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 02:19 ΜΜ PDT

Τόπος

Harbor, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 02:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Merlin, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 02:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 11:09 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 04:21 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:05 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 11:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

digginupbugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Yearling female osprey; distressed with a hurt wing. Swam up to boat and attempted to board. Rescuer assisted us and the osprey is now in rehabilitation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgofreed

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 04:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Maine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 10:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 06:29 ΜΜ CDT

Τόπος

NALF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 09:44 ΠΜ CDT

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 03:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:10 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 02:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Several times this heron was successful fishing, while perched on its branch. Fish swallowed before I could snap a photo!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 05:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 08:14 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

For my first-ever sighting of a Prothonotary Warbler, (not so common around here), I'd have preferred a more-natural setting than him perched on the windshield of my truck, apparently attracted to Vermont's yellow inspection sticker, but sometimes one doesn't get a choice.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 10:46 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 05:29 ΜΜ CDT

Τόπος

NALF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 06:51 ΜΜ CDT

Τόπος

NALF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 02:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenneth_g

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 01:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In a field where the Canada Geese are nesting and probably harvesting eggs.
A curiosity for me in these images is that foxes seem to be able to turn their ears from concave to convex.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcocelis

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 06:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 09:08 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hawk below. Territorial dispute with Broad-winged Hawk, above.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Male & female wheel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brown_thrasher

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 09:14 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hair of the dog ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 02:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 09:41 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 07:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 10:21 ΠΜ CDT

Τόπος

Lake Findley (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 08:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 06:57 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 01:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hunting in the yard. Giving chase daily to Red-winged Blackbirds. Perched here in a Magnolia tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 01:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmgallagher

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 05:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 08:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Williston, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 03:27 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mak2kofi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmgallagher

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 09:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmgallagher

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 09:20 ΜΜ PDT