Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 09:04 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

All day sitting. Same owl here on Wednesday. www.inaturalist.org/observations/146836588

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 07:33 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Melanistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 03:36 PM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 03:26 PM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 02:56 PM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 09:51 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 10:58 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 11:23 AM EST

Περιγραφή

First chance at the fish, but three more are in line.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 03:51 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 03:12 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 09:31 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 02:32 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 12:43 PM EST

Τόπος

Hinsdale, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 01:36 PM EST

Περιγραφή

Probable female seen here in last year's nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 02:56 PM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 12:48 PM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

iNat Observation #6,000
This male was observed on December 12th with a broken wing and sad prognosis, but is adapting remarkably well to his circumstance and is surviving.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 01:26 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 10:00 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 10:00 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 10:00 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 09:59 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 10:09 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 12:23 PM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 08:03 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Black-tipped tail (photo 3) that's about 1/3 its overall body length and small, rounded ears.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:41 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 10:51 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 12:31 PM EST

Τόπος

Walpole, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:52 PM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 08:05 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:03 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 07:14 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

dmgallagher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 07:03 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmgallagher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 07:16 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

parrotscarrots

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 07:33 AM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 02:46 PM EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

4100

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:54 AM EDT

Τόπος

Vernon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:33 AM EDT

Τόπος

Vernon, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 09:41 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:33 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:41 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:31 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 01:35 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 08:47 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 08:30 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hunting a small opening in the woods and moving to another perch to change vantage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 09:50 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 09:48 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

One of four rising together from the hillside this morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 02:03 PM EDT

Περιγραφή

Talking to each other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 12:44 PM EDT

Περιγραφή

Observation #5900 Preening female seemed completely unconcerned with having her photo taken. A tagged bird, I couldn't read the numbers on her right leg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 01:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:59 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:24 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 09:32 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 10:01 AM EDT

Περιγραφή

Fresh apples.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:30 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 10:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:30 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hopping between branches low in the orchard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:42 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:34 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen as a larva yesterday, now a Chrysalis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 09:57 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 06:59 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sitting in the morning sun, she suddenly turned and flew - disappearing into the woods giving chase to a Blue Jay.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:39 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 02:34 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 12:05 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 08:47 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 08:06 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

parrotscarrots

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 12:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smee

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 03:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 10:22 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 08:17 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 04:38 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:25 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 07:56 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:03 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

5400

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

username_taken

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 06:55 AM ADT

Τόπος

Pictou, NS, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 02:38 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

paulzc

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 05:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:12 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:16 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:02 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 03:11 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 09:52 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 02:01 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 02:05 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 02:01 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 09:52 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

sprcrkwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 03:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parrotscarrots

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 05:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stomlins701

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 11:52 PM EDT

Περιγραφή

At light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stomlins701

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 12:30 AM EDT

Περιγραφή

At light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:16 PM EDT

Τόπος

North Fork (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:19 PM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parrotscarrots

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:08 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parrotscarrots

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:00 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:00 AM EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)