Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgreg58

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 08:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anovin20

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 01:44 ΜΜ CDT

Τόπος

Kirksville, MO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chert_hollow

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 10:35 ΠΜ CST

Περιγραφή

same location I have observed these before; aged eastern red cedar mulch pile

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

chert_hollow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 03:37 ΜΜ CST

Περιγραφή

extensive fungal/mycelial growth in a cedar chip pile that has been sitting around for roughly 10 months

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 12:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

beautiful repeating pattern

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chert_hollow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:47 ΜΜ CDT

Περιγραφή

they have grown!

definite fairy ring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnaturejoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 04:50 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheyenneswartz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 07:00 ΠΜ UTC

Περιγραφή

I am unsure of the name of these and haven’t found them in books I have. These were all in close proximity to each other, came up after a super heavy rain during a warm October day. Lots of leaf debris and mud in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomdhernandez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024

Τόπος

Joplin, MO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizclynestl

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 01:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzie83

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaul_yahil

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 11:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkansas_traveler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 07:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigernmccrackin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 05:14 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

elliottsmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 11:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing from dead oak leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackinthepulpit34

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karintobrien

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 06:33 ΜΜ UTC

Περιγραφή

These dudes were huge! Cantaloupe size!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khadijaabdi

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 02:00 ΜΜ UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mold attacking strobilomyces growing on wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

growing with slime mold.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showmemowildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dark spore print.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frandsong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 10:54 ΠΜ CST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

myco-mara

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 05:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronpeters

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 07:15 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronpeters

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 06:47 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronpeters

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 10:18 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronpeters

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 09:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronpeters

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 12:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronpeters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 03:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret203

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 01:37 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlroylance

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 03:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calvertm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 01:40 ΜΜ CST

Τόπος

MO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calvertm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 02:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:14 ΠΜ CDT

Περιγραφή

2022-MO-MAMA 0160

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerdddad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerdddad

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 06:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 12:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sageamanita

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:49 ΜΜ CDT