Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 06:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_tr

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:27 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_theuma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 12:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:07 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markgrtdixon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 08:43 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 09:29 ΠΜ EDT

Τόπος

Brampton, ON (Google, OSM)

Περιγραφή

Brampton, ON

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυλλοκνίστης (Γένος Phyllocnistis)

Παρατηρητής

jd153d

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 04:11 ΜΜ EST

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsmorris

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 05:56 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus)

Παρατηρητής

brucedeagle

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2010 11:41 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvanwest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2017 08:03 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:25 ΜΜ ADT

Περιγραφή

On balsam fir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 02:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 04:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keevilm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 07:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Predated by Mudpuppy

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nekate

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 11:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

luis_alegria

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresmatos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:06 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tulik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 07:49 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 02:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

Open hillside along rail line.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diuha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 03:57 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanya_campbell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This has been reported to CFIA and they are taking action.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyanite12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:36 ΠΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON (Google, OSM)

Περιγραφή

Guelph, ON
On Tall Blue Wild Indigo - Baptisia australis
Planted in the wildflower gardens at the arboretum.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 1988 01:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

M.J. Oldham & M. Delisle-Oldham 8243; specimen record, replicates at MICH 1199372, DAO, TRTE, UWO, NHIC# 02848 (home), +1; identified as Carex disticha by M.J. Oldham, !PM Catling 1989; extensive colony in open, disturbed meadow; also to herbaria of W Botham, das, ctb, wjc; from known ON colony (see Catling et al. 1988 Can. J. Bot. 66 : 2323-2330).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προβοσκιδωτή Νυχτερίδα (Rhynchonycteris naso)

Παρατηρητής

antrozousamelia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 10:25 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamtime-nature-photography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 11:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2010 01:19 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 04:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dozens of plants scattered in rich floodplain forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brynnhickey

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 12:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Or another related taxon, a disjunct or possibly even an undescribed endemic to the great lakes according to Johnson (2016; i.e., "included is an uncommon small early-blooming variation (or separate species?) that is widely scattered at open bedrock barren sites (sometimes moist), including alvars. This begins to bloom in early to mid June, much earlier than any other Epilobium. The author feels that the possibility that this is E. leptocarpum or an unrecognized Great Lakes endemic species similar to it, has not been excluded. It is now generally subsumed under E.ciliatum. Krotkov claimed to have found E. leptocarpum at two locations, but the habitat was different from that stated above.
Average (5 years) first flowering of tiny unrecognized early “alvar” Epilobium June 12, earliest May 29 (northwards).

Observation made on a semi-disturbed wet alvar/marsh inclusion within a white cedar/pine conifer forest.

Likely the same taxon as these observations:
https://www.inaturalist.org/observations/164998830
https://www.inaturalist.org/observations/70813947
https://www.inaturalist.org/observations/121679331
https://www.inaturalist.org/observations/165088930
https://www.inaturalist.org/observations/92792973
https://www.inaturalist.org/observations/81515913
https://www.inaturalist.org/observations/71611109
https://www.inaturalist.org/observations/28734529
https://www.inaturalist.org/observations/28734498

Same location as this observation: https://www.inaturalist.org/observations/166670752

@wdvanhem

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

guryonatan

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 03:28 ΜΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

actuallyaubrey

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcheatle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2009 12:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:02 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonjdking

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 11:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 09:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Ottawa, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellehilscher

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 04:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 01:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2003 02:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2015

Περιγραφή

Achray

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widunlop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2015 09:00 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 04:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantgirl1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2012 02:08 ΠΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 09:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

About 90 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 01:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2012 12:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhiebert

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 01:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meadowhawk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirelleg9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 04:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

discovered this frog in our pond today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_holder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2006 10:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikewerner

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 05:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdaze

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 02:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhskevington

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 12:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2005 02:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2013 11:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdarcy

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 02:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knobbywheels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 01:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annakram

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 02:36 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelton_ah

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 11:35 ΠΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

About 120 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 08:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laird_o_grimhold

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2010 09:32 ΠΜ HST

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbayfamily

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisetrussler

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gordon_johnston

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2016 06:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Today was Mink Frog out on the lake!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 07:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codenash

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 11:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 04:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendrixmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 07:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluecardinal

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cordulegastricdistress

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhalsted

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 04:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Flinton,On.,Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexradu

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 07:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Gravenhurst (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fenn2013

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 01:39 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freemanh98

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 05:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanleys

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 06:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenutnicole

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenutnicole

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natek1

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 07:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widunlop

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 12:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyyankech

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020

Περιγραφή

Mizzy Lake Trail, Algonquin Provincial Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 01:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 02:58 ΜΜ EDT