Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schuylks

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 09:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On lesser celandine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly causing leaf spots on Arctostaphylos uva-ursi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 04:50 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:38 ΠΜ EDT