Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 02:36 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewhistlingfrog

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 05:40 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simcockr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 09:58 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookehartigan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 11:02 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A colony on rotting beech log under silver beech forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο (Γένος Viburnum)

Παρατηρητής

ares85095

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 07:30 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

cshores36

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Kōtuku/white heron

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcaiger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 12:19 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 03:23 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Mugshot!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 12:08 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickbarricklow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:28 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:15 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skipperdogman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 02:30 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duckindisguise

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

8 in total

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 01:36 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Desperately wanting some of my fish n' chips!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 03:29 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:54 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

There were countless dead Gannets on the cliff, most of them adults. I asked a ranger what might have killed these birds, and he said they had starved to death. Fishing grounds are further and further away with less and less fish, and so the Gannet population here is nearing collapse. He said by comparison to 2017, the colony for this time of the year is at 20%. He then told me he was deeply concerned about Cyclone Gabrielle's impact. At this point I hadn't yet realized what was coming other than a few days of rain and stiff winds, and so I heeded his advise, and did what everybody else was doing: Stock up with emergency supplies, and get prepared.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 06:53 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whale_nerd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 04:53 ΜΜ NZDT

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizosborn

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 07:11 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

splish

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:35 ΜΜ NZDT

Τόπος

Otago, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Λιμόζα (Limosa haemastica)

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 08:34 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justingeorge84

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 02:45 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash_and

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 02:38 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 10:59 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william-harland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 02:31 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 05:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 05:11 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Location not exact, as these birds are sensitive to human disruption.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuppsnz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:09 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Are there genetically pure PBD in NZ anymore (I thought they have all been hybridised with Mallards?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamishg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 03:40 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Zealandia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 02:50 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bihnz

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 12:43 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 06:26 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 12:07 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest. At night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abnatural

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 05:44 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordi_nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:11 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 07:00 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankashwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:58 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Under decaying mountain beech log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 01:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

on underside of large old fallen tree trunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caiden_b

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:24 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Three younger birds present, being fed by parents

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjmax

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 11:21 ΠΜ NZDT

Τόπος

Port Fitzroy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathyliuliu

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 08:17 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristelvh

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 05:33 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 03:59 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Albert Park, Auckland CBD. On Ficus macrophylla. Many wasps on syconia, ovipositing.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2016

Περιγραφή

Locality: NEW ZEALAND AK, suburb of Mount Wellington/Otahuhu, Mount Richmond Domain.

Habitat: Ficus rubiginosa. Common on underside of leaves.

Identification: Pleistodontes imperialis Saunders, 1882. Females.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simcockr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:30 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Maybe - or the other self-establishing canopy changer that will be a weed disaster in native remnant forests… more commonly found on Phoenix palms in the central suburbs
Three closeups added feb 2022. Leaf blade 70 to 110 mm long (part shade) and petiole 30 to 40mm ;

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 12:32 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Albert Park, Auckland CBD, Auckland 1010. On Ficus macrophylla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:32 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Native bush, on the vegetation (New Zealand Cabbage Tree (Cordyline australis)) at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 11:40 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

In terms of moth uploads, I am currently 16 days (and A LOT of moths!) behind real-time. Only my 3rd day at home this December. So... we are still on my way up to Kahurangi National Park. Here is an interesting batch from a night at Lake Rotoroa (Nelson Lakes) in the beech forest and adjoining shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:28 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakieora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 10:22 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutukiwi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:12 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blogman

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:23 ΜΜ NZST

Περιγραφή

A small unidentified copepod approx 0.7mm long in surface plankton haul off Tiritiri Matangi Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolmolineux

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 08:21 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Cap about 2.5cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelschwabnz

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 03:17 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:00 ΜΜ NZST

Τόπος

Omata, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:58 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 06:37 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 02:53 ΠΜ NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jephson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 08:50 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

possible Myrtle Rust

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 06:45 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_young

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 05:42 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2016

Περιγραφή

Parasitic on Amphipsalta zelandica - seven hosts noted dead on track side.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottoh

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 01:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenmacky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 04:26 ΜΜ NZDT

Τόπος

Waihi, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

A head-on view showing the big compound eyes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_armstrong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 08:47 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffanykosch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikkow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 04:59 ΜΜ +13

Περιγραφή

Verigated type leaf. Very pretty

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 01:21 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Noted on Japanese honeysuckle (Lonicera japonica).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alpineflower

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 01:00 ΜΜ +13

Τόπος

9372, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 02:50 ΜΜ +13

Περιγραφή

Common, in coastal grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paxmonger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 04:43 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 03:05 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On Coprosma robusta.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021

Τόπος

Travis Wetland (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlinhazel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021

Τόπος

Foxton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigwilson10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 11:20 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 10:26 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Severe infestation - one of the worst I have ever seen on this host species. Two planted tree's growing on margin of spring; these 5-6 tall. All young growth and especially floral primordia and maturing inflorescences covered in urediniospores.

Bees (Apis mellifera) noted harvesting spores - see https://inaturalist.nz/observations/68580488.

These tree's I have been watching monthly since September 2017. I last checked them on 1 January 2021 (not Austropuccinia was evident then). This infestation was reported to me by Wendy John who noted it on 23 January 2021 - see https://inaturalist.nz/observations/68482642

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelvinperrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 11:10 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleland_wallace

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 09:57 ΠΜ +13

Περιγραφή

2 lots of larvae 2nd and 3rd instar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 04:55 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleykerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 11:00 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 06:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

In the log pile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmantravelssalty

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 04:19 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgregor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 01:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Common along the upper, more open part of the track

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 01:55 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laranz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 01:08 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 08:04 ΠΜ NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 02:44 ΜΜ NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 09:10 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

very large

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_richardson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 09:05 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

I've seen similar slugs in the forest, but never in the alpine at 1600m. A v cool critter!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_kerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 03:43 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

One of 25 seen around the lake. I have assumed they are all Green and golden bell frogs, but this one looks a bit more like a Southern bell frog?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glinks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 10:00 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgregor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021

Περιγραφή

About 20 m down the track from a cluster of these observed in early December. This one was attracting numerous blowflies.