Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:40 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theotterbiography

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 10:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Packard Tract, Simcoe County, ON

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkuhn

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 12:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tiny wasp collected with bee bowls. These are "quick and dirty" photos of the specimen; let me know if you need shots of additional morphology for ID.

Body length: 2.4 mm

Fire Recovery Bioblitz GRSM-02083 #0765
Bee bowls

Collected as part of the All Taxa Biodiversity Inventory in Great Smoky Mountains National Park (dlia.org)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylancreatures

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 02:14 ΜΜ EST

Περιγραφή

I was taking photos and scared it. It ran into to me and bit me on the nipple and wouldn’t let go. Here’s the news article https://www.the-sun.com/news/2169452/snorkeler-attacked-nurse-shark-nipple/

Big shoutout to Rich, Chris, and Billy at Caloosa Marina for getting it off of me.

Hurt a lot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 08:25 ΠΜ IST

Περιγραφή

Weaver ant (Oecophylla smaragdina)tending Treehopper( Membracidae) is a very common behavior.
These ants protect treehoppers, Hoppers feed on plant sap. In exchange for protection these treehoppers produce honeydew ( sugary fluid ). Ants love to feed on this honeydew.
{ Myrmecophily("ant-love") is the term applied to positive inter species associations between ants and a variety of other organisms such as plants, other arthropods, and fungi. Myrmecophily refers to mutualistic associations with ants, though in its more general use the term may also refer to commensal or even parasitic interactions.(wiki)

I was on regular process of documenting mysteries of nature. I was fortunate to photograph tree hopper producing honeydew.
I just zoomed my photo to see the clarity of pic. For my surprise there were six tiny wasps, which was almost invisible through my eyes. I started observing further. These wasps ( Aphelinidae) were parasitic . They are probably egg parasitoids of these tree hoppers. But these wasps were cleaver, as soon as hopper produce honeydew, by the time ant approaches these were having their share & only little of dew was remaining for ant.
These wasps were taking adavantage of ants tending treehopper!
In a lighter note, these wasps were parasitic both for hoppers & ants!
check comments for further pic
May 2020
Indraprastha
Mysuru
Thanks Sankararaman H for identifying these tiny wasp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2013 07:39 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budak

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 11:16 ΠΜ +08

Περιγραφή

wasp on bug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adorantes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 01:28 ΜΜ CST

Τόπος

Xkunya, Yucatán (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeongyoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Feeding on LDD egg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paultavares

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scarnose1316

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 02:46 ΜΜ EDT