Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauricio_goncalves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 05:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelroncal

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:47 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisheras01

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:47 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faby31

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

La Paz, BO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lealomia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lealomia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ica, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fany_villanueva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 10:28 ΜΜ -05

Τόπος

Celendín, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcondesoliveira

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2014 12:26 ΜΜ -03

Περιγραφή

Herbáceo rupícola. Estéril. Área de transição Floresta Atlântica x Caatinga.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trfsinani

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 02:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsssss

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tocantins, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeancapcha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 07:08 ΠΜ -05

Τόπος

11420, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kairomichel

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:12 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kairomichel

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 01:58 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamerroldangonzales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 09:29 ΠΜ -05

Περιγραφή

cachimalla, tiene flores anaranjadas y fruto verde con interior verde claro muy cítrico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luishern

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eslainyrepossi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 02:56 ΜΜ -03

Περιγραφή

PE Sete Salões

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asteralles

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chauncey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

Location accuracy confirmed on satellite view.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genesis_ruby

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 10:01 ΠΜ -05

Τόπος

Guabillo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olwhaley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2003

Τόπος

Ica, PE (Google, OSM)

Περιγραφή

Strange variation or subspecies?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_rijalba

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 01:11 ΜΜ -05

Τόπος

Ferreñafe, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipedomingosdesouza

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 01:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 03:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 04:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoannisd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetoriocautario

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 10:14 ΠΜ -04

Περιγραφή

sandstone outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia_nailud_th

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 09:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giancoangelozzi

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 11:48 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 01:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasrocha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 09:12 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfbelmonte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 05:26 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 02:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefwirth

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 07:08 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactusexplorer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Chuquisaca, BO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claribel7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:55 ΠΜ -05

Τόπος

02280, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alwabybetotourguide

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 04:21 ΜΜ -04

Τόπος

Totora, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alemsqdt

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 01:35 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 02:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaela_falaschi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2012 06:49 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 06:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridsessegolo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 11:00 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:02 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandoul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 02:44 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Περιγραφή

For the record and in memory of D.R. Hunt who I met back in 2015, I post these pictures from a journey we had in late 2016 in S Peru. We went to the location if not say the type locality of Punotia lagopus near Macusani. Such an amazing person, always to be missed David.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Περιγραφή

During my trip with David Hunt to South Peru.