Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lj_lamera

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:31 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 11:26 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karyvo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 09:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Mutated trillium

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 04:41 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Host is Dasistoma macrophylla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 03:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 04:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@mrostrowski the Xanthium strumarium glabratum stem gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiemoon

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 06:16 ΜΜ CDT

Τόπος

Peoria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

lkvnko

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annab

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 02:56 ΜΜ CDT

Τόπος

Allerton Park (Google, OSM)

Περιγραφή

White flowered form; second photo, white form surrounded by conventional bicolored plants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captbillp

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 10:00 ΠΜ EDT

Τόπος

Erlanger, KY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

See here for previous observation of white flowered version of the species and some discussion.
https://www.inaturalist.org/observations/156770773

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captbillp

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Erlanger, KY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I always enjoy the sight of a white BEM, there is something rather uplifting about it. In this case one can see two white flowered plants, together with a BEM with formal colours.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 02:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

What makes these big pits in trees?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 11:53 ΠΜ EDT

Περιγραφή

? - A placeholder for now.

Bust Your But Falls, Highlands NC

Below a perpetual spring at the base of a cliff, away from the floodplain of the river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelica_adams

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:33 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pimsgarden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 11:26 ΠΜ EST

Τόπος

Norris, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molly681

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 09:57 ΠΜ EST

Τόπος

Norris, TN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulroots

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 03:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 02:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timidlittleturtle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 12:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 10:06 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Rosa carolina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gokey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Wauwatosa, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 09:57 ΠΜ CST

Περιγραφή

Not sure at all about this

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresamycelia

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:50 ΠΜ EDT

Τόπος

North Carolina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

Growing on what is either a spider or an ant?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

for the mites on the beetle

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 08:47 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Wyalusing State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seismicshrimp

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 12:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dm_working_voucher_account

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Glen Arbor, MI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbmacroart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moths4ever

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 09:02 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephmentlik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 02:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jingyilu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 05:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

randyshonkwiler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:36 ΜΜ CST

Περιγραφή

With Red-breasted Merganser in front.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 02:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidingguida

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Montana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Glacier has retreated about 99% Very few specimens could be found

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treehopper1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 06:57 ΠΜ CDT

Τόπος

Hobart, IN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 03:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing out of a decaying log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on Trametes cinnabarina

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

ekooyenga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 05:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

robirdman

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 01:01 ΜΜ CDT

Περιγραφή

9081036 ? LARVA 4

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Entomopathogen on an ant. Such an amazing find in an urban park.

This ant was found inside of a woody gall on a bud oak stem, produced by the wasp Disholcaspis quercusmamma. The ant must have climbed into the empty gall and then succumbed to the fungus.

I’m wondering if this fungus is also somehow involved in the gall/wasp relationship?

Ετικέτες

NMC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eggs on Picea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

Very odd-looking, growing on the side of a railroad in an area that doesn't appear to be particularly wet with Reynoutria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresamycelia

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023

Τόπος

Virginia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 08:17 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbmacroart

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 12:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2006 10:10 ΠΜ CDT

Τόπος

Moraine Hills SP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelmc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Slightly nodding densely-packed racemes with blunt tip. Individual flowers have five tepals. Brown ribbed ochrea lack conspicuous bristles at top. Pubescent peduncles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewilliams

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρύσωπας (Γένος Chrysoperla)

Παρατηρητής

threelark

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblewalrus

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 04:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 10:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Plasmodial myxomycete (the yellow goo) engulfing myxobacteria (orange) on a piece of rotting wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeckert

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 10:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 06:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vi_k

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Cropped / full size; for the Candlesnuff Fungus (Xylaria hypoxylon), inaturalist.org/observations/163149025

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 07:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Zizia aurea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Third photo shows a comparison between the stems of Blue-Fruited Dogwood (on the left) and Red Osier Dogwood (on the right)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vi_k

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fourseasonforaging

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:59 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing in rich basswood-elm-maple forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 02:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elloturnip

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 04:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Q. rubra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taco2000

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 11:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackassgardener

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 12:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vi_k

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 02:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejgejg

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 10:53 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Automated ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolankeyes

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:52 ΜΜ EST

Περιγραφή

On Bidens alba.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exonie

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 03:38 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 08:32 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc345

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 02:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaf mine? On Echinacea? Unsure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stoat77

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 07:48 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:35 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

https://www.gallformers.org/gall/4807

Finally got a chance to revisit the site of https://www.inaturalist.org/observations/143630146 and sampled another three galls. Figuring they'd all be empty already, I sectioned one in the field and lucked out on a live adult female! Large, intact specimen with tons of golden setae, beautiful. Leaning Q. macrocarpa on the host for all three, probably the original find as well.

Been digging around on Gallformers trying to find something similar and the closest I've gotten is Cynips heldae (https://www.gallformers.org/gall/1368) - but the host/range/gall location don't match. Very similar structure, though.

@adeans @calconey @jeffdc @megachile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 03:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 01:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 03:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Fuzzy and green!