Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminoverllie

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssutto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 04:21 ΜΜ EDT

Τόπος

Glennville, GA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

5.1
55
.85
4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2017 04:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matblamac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 05:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodbridge

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

presto84

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 09:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2013 08:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 12:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Wekiwa Springs State Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdsonggirl

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 02:12 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 11:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 02:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Magnified pictures added, showing the fine, golden pubescence on the twigs, buds, and undersides of the leaves. The hairs on redbay are not really visible by eye; the leaf undersides feel smooth. Swamp bay (P. palustris) leaves have more long and shaggy pubescence. The tongue is sensitive enough to detect this; if you lick the underside of a leaf (trust me), on swamp bay it will feel velvety-fuzzy. The undersides of redbay leaves will feel smooth against the tongue. Compare to swamp bay, here: https://www.inaturalist.org/observations/15019191

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 05:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hurst61698

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2019 01:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russtitus18

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 01:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annkatrinrose

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017

Τόπος

Clingman's Dome (Google, OSM)

Περιγραφή

Mountain cranberry along the trail up to Clingman's Dome at Great Smoky Mountains National Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

wbaker5

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 12:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

seatomypants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 02:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

migarcia99

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 03:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashballew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 09:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodsiness

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 10:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selu

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 10:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 10:26 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found tunneling in the inner bark of a dying longleaf pine (Pinus palustris) on Seminole State Forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in the inner bark of a longleaf pine (Pinus palustris) in a plantation. Pitch tubes on bark shown in second picture. Dorsal close-up image taken over millimeter grid paper, for scale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Extracted from the inner bark at the base of a longleaf pine (Pinus palustris). Dorsal picture taken over millimeter grid paper, for scale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 09:09 ΠΜ CDT

Περιγραφή

overgrown pine savanna

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπειραία (Γένος Spiraea)

Παρατηρητής

kaye5

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 05:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο (Γένος Viburnum)

Παρατηρητής

zach_cava

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2017 10:52 ΠΜ ADT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 02:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

From a declining black cherry (Prunus serotina) tree at the edge of a sports field, covered with "gummosis" (globs of resin) where the beetles had tunneled in. I excavated some beetles for ID. Beetle placed on millimeter grid paper, for scale.

Update: added a better lateral picture to use as a thumbnail for this species.

Mammals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θηλαστικό (Ομοταξία Mammalia)

Παρατηρητής

kelly242

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 02:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2016 04:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 08:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicao17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 11:15 ΠΜ EST