Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrcheek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 03:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Unusual pied color pattern.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_spicer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 11:00 ΠΜ EAT

Περιγραφή

Location approx 1.5km NNE of attached GPS, in minefield underclearance, specimen disturbed by demining team

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tato

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Περιγραφή

creditos por las fotografias al amigo wilo (ing. Baudilio Arias)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 11:16 ΜΜ PST

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Newts eating the same worm. The newt on the right wrestled it way from the other. The worm was disgorged rapidly and the winner walked away pulling the spoils. As one might imagine, the stomach bulge of the looser disappeared as the worm was pulled out. The looser did not attempt to win back the prey. I saw multiple newt and worm encounters this night because conditions were perfect with many worms migrating on the surface of the soil. Rain had saturated the surface of the soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shealxndr

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samstrich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llareta

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 12:15 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2009

Τόπος

Biddiya, OM-SN, OM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vojtechvita

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Mugla, TR (Google, OSM)

Περιγραφή

Lyciasalamandra fazilae ulfetae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo_hd

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Puebla, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonweyland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 01:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filee14

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 01:23 ΜΜ MDT