Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molluscman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2015

Τόπος

Griffith Park (Google, OSM)

Περιγραφή

I saw this red-eared slider in Fern Dell in Griffith Park at 10 AM.