Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarng_naturalresources

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 10:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Nectaring on Asclepias amplexicaulis. Obesrvation and photos by Matt Penella

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepotts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 05:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepotts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 05:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keara_giannotti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Under pine. I think this is called Amanita chrysoblema now but not sure which name to put it under on iNat since this old name is still available.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffib128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 02:39 ΜΜ EDT

Τόπος

Fayston, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmatrue

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Frankfort, ME (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:10 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 06:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

timid workers foraging on leaves. two females were also seen with the workers, one just wandering near the workers and another which seemed to have a deformed wing directly following a worker like a tandem running sort of behavior. I prefer making observations by colonies so I usually count founding queen a separate observation. but since these ants seemed to have direct associations with the workers and *quadripunctatus*group species are known for dependent colony founding and queens wandering on foraging trails I leave the queens all in one observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissadubois

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 04:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Odor of clean laundry / soap/ mild chlorine. A few feet from pond edge. Eastern Massachusetts Pine Barrens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpalermo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aka Orthotrichum sordidum, a new moss species for Martha’s Vineyard. Growing on Liriodendron bark. Leaves not crisped when dry, strongly ribbed capsules with superficial stomata, basal leaf cells porose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanmulqueen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 01:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsayblevins

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:30 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Very exciting find!!

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

angela996

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 01:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:21 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevegallagher

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 04:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakemccumber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Eroding sandy couple acres cleared for development, but left bare and fringed with grasses, flowers, young pines, etc.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciariederer

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 12:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonniemorris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 01:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Acton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yipsee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:56 ΠΜ +07

Περιγραφή

Phrynarachne ceylonica, Crab Spider, Family Thomisidae, bird dung spider, goal keeper, female,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlayman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 09:26 ΠΜ EDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 08:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyjoy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:44 ΠΜ MDT

Τόπος

Terrace Drive (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating a bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsayblevins

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 01:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2012 02:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Concord, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtmonarch

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 05:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sazs

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Granville, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Going under hemlock in leafletter. It does turn blue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ικτιδίνες (Υποοικογένεια Mustelinae)

Παρατηρητής

suzannes46

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 06:48 ΜΜ EDT

Τόπος

Cambridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Belize (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry2000

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015

Περιγραφή

Light brown-grey body, grey wings, 2 tails. Is this the same species as spinners seen that same day?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerry2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2012

Τόπος

Westfield (Google, OSM)

Περιγραφή

Very sparse. A few flying horizontally over water, maybe 1-2 on water.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terinaho

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 04:43 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yipsee

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:12 ΠΜ +07

Περιγραφή

Female, Genus Serrognathus, Family Lucanidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lllama

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 09:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillessanmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 11:14 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristenej

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

drinking water and catching insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 06:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2013 02:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 02:24 ΜΜ EST

Τόπος

Concord, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon181

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

came out of nowhere and did not want to leave. Crawled all over my hand and up my arm. He is on my finger in this photo

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Περιγραφή

fungus beetle?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 05:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 03:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 06:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smaturin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 09:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

lbutler1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 08:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 03:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicareis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicareis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 04:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misaellopez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 12:36 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Encontrado en horas de la mañana, posee aparato bucal esponjoso

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

anna-solisia

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 09:12 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel1080

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 12:16 ΜΜ -05

Τόπος

Galeras, CO-SU, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodri777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

El Salvador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 11:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

A weirdo charging across the sand. Not even sure if this is a fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunorocha1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 08:22 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ophiomachos (Γένος Gryllus)

Παρατηρητής

uno64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 05:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhemeon

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 02:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

laura2230

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 03:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 01:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Acton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 12:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougburnham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 01:28 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 01:55 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 10:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

European Mantis with a bee in her left, and a wasp in her right foreleg…

How this came to be: I had been on the look-out for a flowering plant that was attracting a wide variety of pollinators. Apparently, so was this Mantis. I found a Saw-toothed Goldenbush with Skippers, a Gray Hairstreak, Western Honey Bees, and Sweat Bees, and started to take a few pictures of the various visitors to the tiny Goldenbush flowers. I suddenly heard a high-pitched, panicky buzz sound, like from a fly who got caught in a trap, searched the plant to find its source, and discovered the Mantis holding a bee in her front legs. As the Mantis started to eat her prey, she was attacked by several Yellowjacket wasps. I was amazed how gutsy these wasps behaved around the much larger Mantis. One was even holding on to the Mantis’ head and tried to rip a piece of bee meat from her mouth. Maybe the wasps felt safe because the Mantis was holding the bee with both forelegs - but not for long. The Mantis ate the bee’s head and with that freed her right foreleg, and grabbed the next wasp that came too close. With two pieces of prey in the Mantis’ possession, she became even more attractive to the voracious wasps. Eventually, the Mantis moved deeper into the Goldenbush, and away from my P.O.V. (For the Western Yellowjackets: https://www.inaturalist.org/observations/58501408.)

Coincidentally, I had seen a European Mantis prey on a Western Honey Bee the day before (https://www.inaturalist.org/observations/58386031). I was spending some time around a patch of Coastal Wild Buckwheat, to add paired-up plant/pollinator observations to https://www.inaturalist.org/projects/california-pollination-project. Sticking around a patch for a while reveals the anti-pollinators too, insects large and small (https://www.inaturalist.org/observations/58335578) that prey on other insects.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 06:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimas_amezquita001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 02:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

  • Took the photo close by the Chelsea River, it was climbing on top of a plant.
  • It was a bug that I have not seen before in the area.
  • The bug is very small being about 13-15 millimeters

-The color of the bug in my view is orange, black, brown, and it has small white spots in the back or the butt if you zoom in the pictures.

  • 6 legs
  • Is a species of "seed bugs"
  • Its subfamily is Lygaeidae

https://www.inaturalist.org/taxa/130079-Spilostethus-pandurus

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

skess29

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 04:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracemanning

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 08:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmulqueen

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 11:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 02:54 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 08:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

elsker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 03:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

bryanwright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2013 03:52 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atjelmeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 01:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 01:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbenoit888

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

robert186

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 08:16 ΠΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mikomcg

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 05:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

transplanter_

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 12:09 ΜΜ MST

Περιγραφή

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emeraldlotus

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 04:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Lorton, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayath_mohammed

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 07:27 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kainalujaquez

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecildomyiidae

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 07:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Blandon, PA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wefwef

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 01:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 11:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 10:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlankford

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emendela

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 11:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llexin

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 09:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awilki

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 06:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 10:28 ΜΜ IST

Περιγραφή

Location: Makunda Christian Hospital, Karimganj District, Assam
Date: 1st August 2020
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 11:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2010 09:16 ΠΜ IST