Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maeve_snail

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foggy_froggy

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 06:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 10:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dehejia

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 11:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 07:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 03:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

Less than 5 mm, under bark of fallen tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 06:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericlopresti

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

eating malacasoma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 04:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 05:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 07:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Groveton, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cv suggestion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 07:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 02:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucapfephoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 08:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 04:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsw_md

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walter311

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 01:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοπόδαρος Ποντικός (Peromyscus leucopus)

Παρατηρητής

grhansbrough

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Narceus americanus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crittertrackerboss1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nnnnnnn

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Appears to be feeding on a Spotted Salamander

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 11:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

My favorite photo from the day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 09:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portiawildflowerlady

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 02:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This tree is near a large Catalpa and the leaves appear identical but this seed pod is not Catalpa. The outer brown cap is soft suede like . There is a very tender green cup atop the thin stem that fits inside he brown cap. They look like little mushrooms all over the ground around this one tree. The only other trees nearby are locust, redbud, & maybe a walnut on next property over. It is an old urban area so it could be a cultivar but the tree is huge and it is unlikely landscaping would have been done in this neighborhood. The leaf edges are entire, not serrated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_girl

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 12:05 ΜΜ EDT