Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquelyn6

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:34 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

hey_katielee

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:31 PM EDT

Περιγραφή

My favorite photo from the day

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

campbell_scribner

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 08:56 PM EDT

Περιγραφή

Green Horsefly

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

sdroege

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 09:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portiawildflowerlady

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 02:56 PM EDT

Περιγραφή

This tree is near a large Catalpa and the leaves appear identical but this seed pod is not Catalpa. The outer brown cap is soft suede like . There is a very tender green cup atop the thin stem that fits inside he brown cap. They look like little mushrooms all over the ground around this one tree. The only other trees nearby are locust, redbud, & maybe a walnut on next property over. It is an old urban area so it could be a cultivar but the tree is huge and it is unlikely landscaping would have been done in this neighborhood. The leaf edges are entire, not serrated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_girl

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 12:05 PM EDT