Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 12:48 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

copaela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:09 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

copaela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 05:47 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

copaela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 03:03 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

soniapazdyderska

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 01:48 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 02:15 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Squalius cephalus)

Παρατηρητής

cleeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 01:43 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:56 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

cleeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:14 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

dawid_a

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 06:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

dawid_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 08:32 ΜΜ CEST

Τόπος

Żłobnica, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:05 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

soniapazdyderska

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 10:30 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michau

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 05:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyna2137

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 03:38 ΜΜ CEST