Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 09:21 AM PDT

Περιγραφή

Observation is for the hitch hikers behind the eye;
Carrizo Plain, San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρχαιόγναθα Τάξη Archaeognatha

Παρατηρητής

uncle_iroh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 07:39 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wasinitourguide

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 12:56 PM SAST

Τόπος

Wasin, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Santa Barbara County, California.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephdloniak

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 08:33 AM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 09:18 AM MST

Περιγραφή

Host Quercus turbinella

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 05:03 PM MDT

Περιγραφή

Will add macros

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

davidbygott

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 09:33 AM MST

Τόπος

Karatu, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

At Kisimangeda Tented Camp. Photo by Chris & Nani Schmeling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 10:03 AM MST

Περιγραφή

With exit hole and exuviae

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:47 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 05:51 PM +03

Τόπος

Gombato, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alice_ss

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 07:45 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

usvaldogc

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 02:24 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 09:25 AM PDT

Περιγραφή

Took a 15 shot sequence of this courting act.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 01:13 PM NZDT

Περιγραφή

Did I cry with happiness when I saw this gorgeous creature? Maybe :) I've been looking for one for so long!

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 08:30 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 09:13 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ventura County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 08:46 AM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenmcc

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 09:32 AM SAST

Τόπος

Chepareria, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Climber in Acacia woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 11:51 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 07:16 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019

Περιγραφή

Mixed hardwood/pine woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jsnyder

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 11:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 01:00 PM MST

Περιγραφή

FINALLY

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 11:19 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας Otospermophilus beecheyi

Παρατηρητής

rwaayers

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 01:08 PM MST

Περιγραφή

The litter of pups outside the burrows.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 11:55 AM MST

Τόπος

Carefree, AZ, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 02:08 PM MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csonafrank

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 08:22 AM MDT

Περιγραφή

All of the flowers were blooming in the South side of the mound.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sganley

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 08:55 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Apis mellifera

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 07:33 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ Accipiter cooperii

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 07:02 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sganley

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2009 01:21 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 07:55 AM PDT

Περιγραφή

my first Caliscelid! keys here. swept from grasses, 2x

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2010 04:33 PM PST

Περιγραφή

Female ant cricket from Santa Barbara County, California. These crickets are closely associated with ants. They copy the movement rate of their adopted ant hosts and take on the odor of the colony until the ants accept them as members. In the colony, they lick ant secretions, prey on ant eggs, solicit regurgitated food, and feed on prey brought in by the ants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 11:47 AM PST

Περιγραφή

2 adult females on arizona rosewood. both were much darker than the fresh summer specimens of last year, which I presume is indicative that these are overwintering adults

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michi1

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 02:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanna54

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 05:41 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sganley

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2008 11:56 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

deserts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 02:59 PM PST

Τόπος

Edmonds, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White, powdery forked fungus on rotting log along trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbygott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sganley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 01:16 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 10:47 AM MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sganley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

I just had to go back this week and find one in flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 07:40 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

philiptdotcom

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2011 08:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 12:11 PM PDT

Περιγραφή

Indians Road area, Los Padres National Forest, Monterey County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

deserts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 1972

Περιγραφή

Along road to the old ranch town of El Potrero and Gujademi in the Sierra. The white trunks and growth pattern are diagnostic.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 03:57 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sganley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2017

Περιγραφή

Androstephium breviflorum, Cactus Plain, southwest of the Buckskin Mountains, west-southwest of Battleship Peak and northeast of Bouse, 34.0497 -113.9010, La Paz County, Arizona, 17 Feb 2017.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 03:33 PM PDT

Περιγραφή

Monument Road, San Diego County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2015 10:36 PM HST

Περιγραφή

Tyrotama?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2015

Τόπος

Summerland Gardens (Google, OSM)

Περιγραφή

Summerland Gardens is set for demolition in 2018. Urban renewal. :-(

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

easleybirding

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2017 01:09 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2017 06:04 PM MDT