Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisvaldes

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:48 ΠΜ -04

Περιγραφή

Formación: Nothofagus dombeyi x Nothofagus obliqua.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisvaldes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Talca, CL-ML, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Esporas: 12.5-14 x 4.5-5.5 µm, elipsoidales, lisas, amarillentas, pared delgadas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2012 10:32 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 12:21 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 02:16 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuntur08

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021

Περιγραφή

Natural infection of Chiromyzinae larvae (Diptera: Stratiomyidae) in
southern Chile by Tolypocladium valdiviae sp. nov. https://doi.org/10.1016/j.funbio.2022.12.004

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlapia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 03:51 ΜΜ -03

Περιγραφή

Sendero pietro grande, también en sectores de Pampa en el mismo parque karukinka

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlapia

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 12:40 ΜΜ -03

Περιγραφή

Sector faro San isidro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanandrianoff

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 06:19 ΜΜ -04

Περιγραφή

(MICROSCOPÍA disponible en las imagenes)
A los pies de un olivillo, medía unos 8-10 cm de alto y lamelas amarillas, en la base parecía tener volva, restos de escamas en el píleo, la esporada blanca y las esporas elipsoides y sin ornamentación.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 12:56 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani_diban_

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 07:14 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani_diban_

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 03:29 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisvaldes

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:37 ΜΜ -04

Περιγραφή

Sin olor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 12:07 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 01:06 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callampero_esclerofilo

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 06:39 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 05:09 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 11:17 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 04:17 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaro_zuniga

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:31 ΜΜ -04

Περιγραφή

Encontrado en puerto varas, tenia olor a "doko". presencia de arboles nativos,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 12:04 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo_segura

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2014 12:40 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verolopez

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 04:15 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:17 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanandrianoff

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:30 ΜΜ -04

Περιγραφή

Ojo que la observación incluye micriscopía.
Sospecho de C. austroalbidus,no descrito en Chile, pero no tengo certeza.
Me llamo la atención lo cóncavidad de las esporas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

cristianriquelme

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:22 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2007 04:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Tephrocybe sp. 'Mt Holdsworth (PDD 87392)'

Has white basal rhizoids. No smell, no taste. Spores hyaline, not amyloid or dextrinoid. No cheilocystidia or pleurocystidia. Cap a cutis with gelatinized surface layer. Not ramealis but weakly nodulose. With dextrinoid sub-cutis. Clamped. 4-spored. 6x3um. No caulocystidia. Sequence identical to PDD72743. ITS+LSU no support. A gen. nov., not Tephrocybe. (written in 2007 - and now at least with a genus name Tricholyophyllum)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanandrianoff

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomillaresgmez

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:40 ΠΜ -04

Τόπος

KWIN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:15 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderrehbein

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 04:49 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barchana

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2009

Τόπος

Herzliya, Israel (Google, OSM)

Περιγραφή

Sleeping, early morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2016 09:52 ΠΜ -03

Περιγραφή

Strong scent somewhere between the odor of a truffle and a Suillus pungens. Difficult to dry as it seems to have a very high oil content. Found growing near a rotten log and a series of tree roots. The only tree around was Nothofagus pumilo (Lenga tree).

Spores - elongated 10-12um in length with 1-3 oil droplets inside

One observation of this species on Mushroom observer http://mushroomobserver.org/observer/show_observation/231190

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balsamgrommet

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 07:05 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 06:49 ΜΜ -04