Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudekolwelter

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas_berger

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 11:48 ΠΜ WEST

Περιγραφή

abandoned terraces and ruderalized slopes along levada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2010 03:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

plantoine

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 08:18 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klavs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:49 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 07:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

First on iNat and not on GBIF

Geranium alboroseum

Storchschnäbel mit gefiederten Blättern
(= Geranium robertianum agg.)

Kelchblätter mit ungleichen, +/- langen Haaren

Blüten blassrosa, Platte der Kronblätter höchstens 6 mm lang,
Staubbeutel und Pollen gelb

Kelchblätter mit verschiedenen, langen Haaren

Blätter hellgrün, gefiedert

https://www.blumeninschwaben.de/Zweikeimblaettrige/Storchschnabelgewaechse/storch_gefiedert.htm#5

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atachkin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:46 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youngpedalucz

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:37 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

ancalagontheblack

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 11:06 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnidubi

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 04:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emty

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gr1_anbo

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 04:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gr3_mala

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 04:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 05:28 ΜΜ CEST

Περιγραφή

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-63099-repartition

Senecio vulgaris . . . . Groundsel
A common weed

Two rayed forms occur; the 1st on sand dunes in CI and SW Br, the 2nd more widely
ssp. denticulatus ssp. vulgaris var. hibernicus

https://visual-flora.org.uk/Asteraceae/Asteraceae3.html#Senecio

Heimisch (indigen)
Synonyme: S. denticulatus O. F. Müll.
Bemerkungen: Wird oft nicht anerkannt oder falsch gemeldet, ist aber molekulargenetisch und ökologisch deutlich verschieden. Comes (1995) und Wilcox (2017) plädieren für die Eigenständigkeit und möglicherweise sogar den Status als eigene Art.
Biotope: Nährstoffarme Salzwiesen, Küstendünen.
Blütezeit: IV – IX (winterannuell)
Verbreitung: Vorkommen in D unklar. Meldungen aus NI und SH sind zu überprüfen, ob sie tatsächlich zu dieser Sippe gehören. [Hauptverbreitung atlantisches Westeuropa, außerdem Dänemark.]
Gefährdung
Deutschland : noch nicht bewertet

https://www.flora-germanica.de/flora-von-deutschland/artenliste#filter/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnidubi

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 07:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:50 ΜΜ CAT

Περιγραφή

same place
https://www.inaturalist.org/observations/141834287

could be
https://www.inaturalist.org/taxa/47383-Latrodectus-geometricus

Description

Brown widows can vary in color intensity and pattern ranging from light tan to dark brown. There may be a red broken stripe or a series of white spots along the top of the abdomen with parallel rows of black spots on either side of the stripe. The brown color can be very dark, almost black. There is an orange hour glass mark on the underside of the abdomen in both females and males. The cephalothorax (head) is usually dark brown. Legs are usually tan and black banded.

https://archive.sdnhm.org/fieldguide/inverts/latr-geo.html

Identification
The brown widow is highly variable in color. It may be almost white to almost black. Typically, it is a light to medium brown, with an orange-to-yellow hourglass marking on the underside of the abdomen; the coloration of the hourglass often is a good indication of this species. The leg segments are banded, with one half of each segment lighter in color than the other half. The back often has a row of white spots (rarely orange or light blue), and there are a few white stripes on each side. Darker individuals lack these markings and are difficult to distinguish from black widows.

https://bugguide.net/node/view/23403

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 05:43 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 02:43 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zymi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 10:27 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 12:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresa_jardim

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 10:10 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

jltasset

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 01:43 ΜΜ CEST

Περιγραφή

C'est Geranium molle type ! Quel autre Geranium du "complexe" connaît-on à Paris ? OK, les fleurs sont blanches

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

jltasset

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2016 05:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jltasset

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 06:18 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 09:13 ΠΜ WEST

Τόπος

Calheta, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anetteffm

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:07 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anetteffm

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 12:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός Ο Αγκαθωτός (Sonchus asper)

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 12:35 ΜΜ CEST

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernhard_hiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torsten40

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 02:43 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lehacarpenter

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 05:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Santa Rosa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spinops

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 04:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carpelle

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 07:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Πορφυρό (Geranium purpureum)

Παρατηρητής

valdevil

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:38 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 02:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Πορφυρό (Geranium purpureum)

Παρατηρητής

sophiachbt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 04:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 02:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

sophiachbt

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 06:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Πορφυρό (Geranium purpureum)

Παρατηρητής

jltasset

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 09:36 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Πορφυρό (Geranium purpureum)

Παρατηρητής

christine1104

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:56 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awt_s

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 08:04 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Maple helicopter seed next to snail for reference... was thinking Turkish or Roman

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephankleinfelder

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 02:29 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:27 ΜΜ CEST

Περιγραφή

TZ95
P1404269

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 02:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 12:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Πορφυρό (Geranium purpureum)

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 02:17 ΜΜ EEST

Περιγραφή

(avec Michel Geniez & Philippe Evrard)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrebot

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 04:26 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 09:19 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminmb

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 12:56 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2010 01:04 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natur58

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:05 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claremateke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 10:13 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrebot

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 02:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

annalisaplaitano

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 02:10 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kragen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 03:42 ΜΜ WET

Περιγραφή

Lots seen on underside of Gymnosporia cassinoides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsandler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 03:52 ΜΜ HST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

ingokurtz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jubeh

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 03:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pine-wood

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 09:29 ΠΜ CEST

Τόπος

Walluf, Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbohne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephankleinfelder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 12:49 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 09:45 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiphany

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 05:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schrukann

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 11:27 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:44 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hokli

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 02:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 06:05 ΜΜ CEST

Περιγραφή

on Juglans regia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλατσίδα (Reichardia picroides)

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 10:31 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)

Παρατηρητής

anetteffm

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 11:03 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_r1311

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 04:06 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Deutlich kleiner als Lemna minor (ca. 1-2 mm), mit einer zentralen Ader (im Gegensatz zu Lemna minor mit 3 Adern)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m4rtjn

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 11:07 ΠΜ CEST

Τόπος

Braunschweig Hbf (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:05 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosso46

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 12:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

pfadfinder

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 11:03 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

pfadfinder

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 10:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jubeh

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 02:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olafz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:06 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiphany

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:13 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 07:58 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 11:05 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 05:08 ΜΜ CEST

Περιγραφή

on Alcea rosea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

podalonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 05:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 02:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 02:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliamep

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 01:47 ΜΜ CEST

Περιγραφή

E. ciliatum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρικοποντικός (Apodemus flavicollis)

Παρατηρητής

drmichaelbraun

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 02:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogeukord

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:50 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaarenaria

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:50 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaarenaria

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:04 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερος Ο Νάνος (Phaneroptera nana)

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 11:11 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Merkmale

Die Tiere werden 12 bis 18 Millimeter lang und sehen der Gemeinen Sichelschrecke (Phaneroptera falcata) sehr ähnlich. Sie besitzen ebenso einen grün gefärbten Körper, die gleichmäßig verteilten dunklen Pünktchen sind aber meist stärker erkennbar. Dadurch wirken die Tiere stärker dunkelgrün oder graugrün anstelle von gelbgrün. Der Körperbau ist etwas gedrungener und wirkt buckliger als bei der ähnlichen Art. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die Halsschild-Seitenlappen, die bei der Vierpunktigen Sichelschrecke höher als lang sind und die langen Vorderflügel, die zusammengefaltet deutlich die Knie der Hinterbeine überragen. Die Weibchen haben zudem einen nahezu gleichmäßig gekrümmten Legebohrer (Ovipositor), dieser ist bei der ähnlichen Art anfangs stärker, zur Spitze hin schwächer gekrümmt. Die Männchen lassen sich an der Subgenitalplatte unterscheiden, die dreieckig ausläuft und nicht lappig erweitert ist.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Vierpunktige_Sichelschrecke

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwilkens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

kitchen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterwimmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 12:56 ΜΜ CEST

Τόπος

Goslar, DE-NI, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

sabins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:43 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hokli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:55 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hokli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:44 ΜΜ CEST

Περιγραφή

The Schwarzbach
barrage is not a rock but seems to be suitable as a concrete structure for these bristletails. Anyway that species seems to have quite a dispersal ability despite beeing flightless

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbohne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Kassel, DE-HE, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

a big fly (Muscidae?) was licking honeydew (aphids' secretion)

invasive species from Central Asia; usually heteroxen (Smilax-Impatiens) in Euope they are homoxen (ohne Wirtswechsel/primary host lost, Impatiens only);
It is not attended by ants, and produces sexual forms on the secondary host.

more info: https://influentialpoints.com/Gallery/Impatientinum_asiaticum_asian_balsam_aphid.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pastabaum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walterwimmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 06:26 ΜΜ WEST

Περιγραφή

leg. Lena Kassens