Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 11:59 ΠΜ CDT

Τόπος

Darien, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tblodgett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 03:18 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 04:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 04:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Enjoying a sunny day

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόχηνα (Anser anser)

Παρατηρητής

sagewillow

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 11:54 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagewillow

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 07:57 ΜΜ BST

Τόπος

Fife, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 08:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Post burn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 04:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chartreuse

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 11:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 04:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Including a stem with fasciation (last two pics)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 05:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:47 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 11:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 02:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 01:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 03:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 03:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 03:51 ΜΜ CDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 01:55 ΜΜ CDT

Περιγραφή

yr choice

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 07:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Wow, what a sweetie pie!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 01:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbeatty233

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 02:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

About an inch long. I’m concerned mom has abandoned the nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 08:29 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 01:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nothingmidaboutthemidwest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 03:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonsaisai

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmoss

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susankirt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

on cardinal flower. Remnant dune and swale, black oak savanna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

weiluwl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:22 ΜΜ UTC

Τόπος

Matteson, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksandsman

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbeatty233

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbeatty233

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 08:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_earle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 09:20 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The bog at Namekagon Barrens. Aspen in fringing vegetation.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 02:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 03:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 11:05 ΠΜ CST

Τόπος

Collison, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2012 01:43 ΜΜ CST

Τόπος

Volo Bog SNA (Google, OSM)

Περιγραφή

SONY DSC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 03:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Carroll, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamandua2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 03:06 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2017 06:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 05:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

All photographed on the same day in the Noyes Pond Basin, Washington and Caledonia counties, Vermont

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhipp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 08:45 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobogre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 11:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 01:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmavrogers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 01:25 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 09:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewstpaul

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017 03:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nweickert

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulefields

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2019 04:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 01:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 07:54 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Περιγραφή

Tons of these around today—a treat!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

janetandphil

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2013 12:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis) - Independence Grove, Lake County Forest Preserve District, near Libertyville, IL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 12:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Solitary Sandpiper (Tringa solitaria) LaBagh Woods Chicago Cook County IL May 2019 Week #18 Jeff Skrentny IMG_1430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 12:06 ΜΜ CST

Περιγραφή

on the right

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeskee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2019 12:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 01:49 ΜΜ -05

Τόπος

Darien, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 08:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 12:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 03:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2018 05:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sejohnson

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 02:32 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Open, south-facing bluff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 08:19 ΜΜ -05

Περιγραφή

Spring's lovely little bouquet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 10:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 08:31 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missgreen

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 03:47 ΜΜ -05