Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgomez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2004 01:06 ΜΜ HST

Περιγραφή

increíble espectáculo de la llegada masiva de la "mariposa blanca" a El Ejido El Águila, Cacahoatán, en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgbirdnerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 05:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

madyleelitz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 08:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidumanzor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 06:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt680

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 05:28 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2016 04:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found by a neighbor early afternoon on Oct. 10, 2016, hanging out on an outside wall of an apartment building in (East) Oakland, CA 94605

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdub

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 12:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Crawled out of a very sick looking rat. Then started burrowing into the ground.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

sjr627

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 04:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βδέλλα (Υφομοταξία Hirudinea)

Παρατηρητής

jbb82

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyleau

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 08:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhawk6100

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 11:45 ΠΜ UTC

Τόπος

Maud, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awgarvey471

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 12:56 ΜΜ CST
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

reagan123

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 11:25 ΠΜ EST

Περιγραφή

Ticks on the snakes back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

immortalwhat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 10:03 ΜΜ UTC

Περιγραφή

This is probably unidentifiable, but I was walking back to my dorm, and this bird was trying to fly into the building. It tried multiple times to fly through the glass before I eventually scared it away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδωτά (Τάξη Squamata)

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 03:51 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

gmenchaca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 06:51 ΜΜ UTC

Περιγραφή

found dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinglj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 02:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minisnauzer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 12:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

I took these pictures through binoculars from the opposite side of the cove.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

cclaborn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 09:50 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minisnauzer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 11:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I managed to catch it because it kept landing on my brother's beat-up basketball, presumably to finish eating it's meal, which can be found at
www.inaturalist.org/observations/66071174

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lions_beard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 05:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 02:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Really small. Maybe earthsnake?

Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

jenniferkatestuart

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 02:53 ΜΜ UTC

Περιγραφή

For today's challenge - not currently occupied, but based on contents it appears to have been built in the past 6 months!