Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liviorey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:33 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecomte

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2012 09:01 ΠΜ CEST

Περιγραφή

de moremi a khwai

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxylaz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 03:49 ΠΜ AEDT

Τόπος

Hwange, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claytonburne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2015

Περιγραφή

Photo to follow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiaan_viljoen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2019 01:50 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiel65

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2015 04:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitszasadam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaels90

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Περιγραφή

Tsetsebe


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leuli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 04:52 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garthbushell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 04:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarten_sluijter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 05:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katewebster

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 05:26 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 05:37 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:58 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

errol-d

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:42 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hirons

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2008 05:25 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poerli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 11:53 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 09:21 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widunlop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 06:54 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibotani

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 02:49 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Seen along R354

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 07:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartshearer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015

Περιγραφή

Newly minted


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartshearer

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016

Περιγραφή

De Hoop Bontebok


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcoschmidtffm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2014 01:21 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdemann

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2002

Τόπος

Cape Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_plebani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2016 06:25 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russh

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 07:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 10:58 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasriverside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2009 01:03 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasriverside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2013 04:46 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasriverside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 06:00 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 05:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kawickens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 11:59 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2018 09:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2012

Περιγραφή

Bontebok


3 adults and one calf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2007 02:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The bontebok is an interesting story. Extinct in the wild, but not endangered.

Hunted almost to extinction, down to about 20 animals in the 1930s, the surviving bontebok were translocated and benignly introduced to parks, reserves, and private farms across the Western Cape and elsewhere in Southern Africa. Like tigers, there are now more bonteboks living outside their native range than inside. The population of >3000 is considered secure and stable.

With calves.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2011

Περιγραφή

Bontebok


Although an alien (introduced from the south coast), Bontebok can be found in young veld (which has some grass), but seldom in mature Fynbos that has no food for them. They prefer Renosterveld which has sufficient grass and productivity to maintain populations. However, they are sufficiently threatened that there are no plans to remove them from the reserve.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartshearer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2013

Περιγραφή

Young Bontebok


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshanddani

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2008

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michdagforcioli

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2010

Περιγραφή

bontebok with calf plus


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2013

Περιγραφή

Grazing lawn


The higher fertility of the gravel at the end of the road (used for erecting cellphone masts on Teeberg (right among the Audiounia plants and Serruria collina - how permission was granted heaven knows, but at least largely confined to an old forestry fire lookout house) is being used by the buck as a grazing lawn. No photos, but lawn is mostly Kwic Cynodon dactylon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeltje2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2013

Περιγραφή

Bontebok


Medium-sized antelope about 1m high at shoulder. Males slightly larger and heavier built.Different shades of brown,white belly and lower legs.White stripe vertically across the face and distinctive white patch around its tail.Both sexes have horns,which are lyre-shaped and ringed.Restricted to coastal Fynbos and Renosterveld.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2013

Περιγραφή

Bontebok


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexdreyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2014

Τόπος

De Hoop NR (Google, OSM)

Περιγραφή

Bontebok


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexdreyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2014

Τόπος

De Hoop NR (Google, OSM)

Περιγραφή

Bontebok 2


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruedi_siegenthaler

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2012

Περιγραφή

Bontebok


drinking water of the

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2012

Τόπος

Cape Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewm

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014

Περιγραφή

The Bontebok of Bontebok National Park,


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 11:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasriverside

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 03:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidroy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 09:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 03:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanberteler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 01:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 04:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrasran

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2016 04:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

the left one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_mairal

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 12:25 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eileenvh

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 09:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janconl

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2008 10:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lausbub00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dangerranger

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:03 ΜΜ SAST

Περιγραφή

3 bontebok

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wielies

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2007 06:58 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 08:46 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pd_pratt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 03:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2006 03:45 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dangerranger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 01:51 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Bontebok

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 07:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianrixen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2004 12:41 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrejs1

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2013 06:19 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickleggatt

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 02:26 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 05:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcassidy

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2010 11:55 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 01:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2013 05:53 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2013 05:53 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will_k

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2019 01:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:26 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This is the first calf of the season that I observed this year

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frikernst

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 05:50 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 09:01 ΠΜ SAST

Περιγραφή

with youngsters

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 12:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thepiper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 08:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaasmyburgh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 09:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritzavr75

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:02 ΜΜ SAST