Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

https://www.gallformers.org/gall/4807

Finally got a chance to revisit the site of https://www.inaturalist.org/observations/143630146 and sampled another three galls. Figuring they'd all be empty already, I sectioned one in the field and lucked out on a live adult female! Large, intact specimen with tons of golden setae, beautiful. Leaning Q. macrocarpa on the host for all three, probably the original find as well.

Been digging around on Gallformers trying to find something similar and the closest I've gotten is Cynips heldae (https://www.gallformers.org/gall/1368) - but the host/range/gall location don't match. Very similar structure, though.

@adeans @calconey @jeffdc @megachile

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:19 PM EDT

Περιγραφή

On maple stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cybernetic

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:49 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerraiche

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entoandrew

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:20 AM MDT

Περιγραφή

Another Gall specimen on Crimson Spire Oak (Q. robur x Q. alba). I received a call about "tons of galls" on their Crimson Spire Oak. These trees have been in the ground since 2006 and galls were only noticed in the spring of this year. Some appear older... maybe a full season.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entoandrew

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:00 PM MDT

Περιγραφή

On Crimson Spire Oak (Q. robur x Q. alba) Gall photos included. This adult emerged as I cut into gall. Some gall wasps on tree have already started emerging. Tree has only been in the ground for 2 years, new home development.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sympiotr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:52 PM CEST

Περιγραφή

Emerged from a rose gall (bedeguar), alongside Diplolepis rosae (https://www.inaturalist.org/observations/118716688)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donyoung

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021

Περιγραφή

Several dozen examples of, Rosa foliolosa, not previously observed in this area of thick grasses. Most specimens had the galls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aforbes10

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 08:55 AM CDT

Τόπος

Paducah, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeongyoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 09:52 AM EDT

Περιγραφή

Ovipositing into an Oak gall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 12:08 PM +06

Περιγραφή

gall on Rosa sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fortanach

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 01:28 PM +06

Τόπος

Медео (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 06:15 PM ADT

Περιγραφή

Rose stem gall. Maybe wasp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 10:55 PM CST

Περιγραφή

Several genera in this tribe have wingless stages that can't be distinguished from photos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 03:01 PM CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy66

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 11:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniella________

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 03:32 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduard_garin

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 12:38 PM MSK

Περιγραφή

Галлы орехотворки розанной на шиповнике Rosa cinnamomea L. Ярославская обл., Угличский р-н, к востоку от дд. Налуцкое и Подол, на территории ООПТ ПП «Спирковский залив», на краю сосняка, среди негустого подроста, обочина тропинки. 14.08.2018. Полевой № 12405. Гербарий: GARIN 17841.