Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2016

Τόπος

Daggett, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

A pair flying in unisson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2015 12:55 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2015

Τόπος

Genoa, NV (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2015

Τόπος

Coloma, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2013

Περιγραφή

I only saw this butterfly once along the river that separates Panajachel from an area called Jucanya.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2013

Περιγραφή

I found this moth most gorgeous and was even more intrigued when I zoomed in to look at details only to find that the brownish specks are actually other critters! Do moth have mites?
Additional note: BAMONA has reconfirmed it is a Cerura species and the critters are the parasitic hemolymph sucking flies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2013

Περιγραφή

Nectaring on Rubus idaeus (Raspberry).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2013

Περιγραφή

Just a fun shot!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2013

Περιγραφή

Nectaring on Pentas longifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2015