Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emblkbrn

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kooka_kimdavis

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 05:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

david2646

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 08:58 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Unknown species throughout constructed wetland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertpergl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:55 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonstarr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 09:46 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

half a dozen seen, mostly in flowering banksia but not all

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarcopholis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 02:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennis_hocking

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 09:15 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wazzza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 03:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frase4days

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:06 ΜΜ AEDT
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

judith_venables

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 11:52 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

karenbennetts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 07:10 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

on Cassinia longifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natlikes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:15 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eco_erialc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 02:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harabasz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingspanner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:19 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I'd say it was an odd-ball Straw-necked Ibis (Threskiornis spinicollis): juvenile with leucism. The head is still feathered, so it's a juvenile. Possibly a cross with a Th. molucca? Whatever, it's unusual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_l

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 07:08 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:40 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

alistair_r_smith

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 08:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 01:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 09:07 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teenytinyworld

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 02:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:36 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresa-antonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 02:35 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found underground while planting, not the best quality photos as didn't want to disturb too much

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninakerr01

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 01:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlotte341

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 10:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guardian777

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 03:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freja108

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:59 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninakerr01

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:25 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorimer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 08:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

9.5 mm long. Found living in a patch of moss (Rosulabryum subtomentosum) right beside a creek in a fern gully.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wazzza

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tannar_coolhaas

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 03:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelleabwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 11:38 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brndll

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 12:19 ΜΜ AEST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyperry

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjellknable

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninakerr01

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 11:29 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlayy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 12:34 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wazzza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 04:26 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 07:45 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 03:20 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 05:43 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:57 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pardalotebellion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 09:47 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alistair_r_smith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:34 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

aarongrimes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:14 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

milliewells

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 11:26 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorimer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 11:58 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Panicles ascending to c. 45 cm high. Note the stout rhizome, absence of a defined tussock, the spreading panicle (like a diminutive Rytidosperma pallidum panicle), scarlet anthers, long palea and short lemma lobes.

Abundant but I saw only two flowering plants out of dozens of patches of the species. One of the two was burnt a few years ago; the other not for decades.

This species is very shy to flower except in the summer following a fire, which perhaps explains why it hasn't previously been recorded anywhere in southwest Victoria. It may be flowering this season due to the abnormally high, consistent rainfall over recent months.

My thanks to Lauren Kivisalu, who found a flowering plant of the species at this site and drew my attention to it by asking what it was.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 11:15 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica3726

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 04:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crimsonrosella

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 06:37 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On the road just outside Wyperfeld NP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igaller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 01:05 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wedlockbrad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 05:32 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Near lake catani campground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garry34

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manfdot

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2017 02:20 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Translocation site for Pultenaea lapidosa.
Classified as Vulnerable in Victoria, and only known from three localities in the state's north east.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella360

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 10:30 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

alanic29

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 01:08 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belindajr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 12:31 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Leaf in rolled

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damianmichael

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 09:53 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abedggood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:03 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantrant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 04:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantrant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 04:32 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

shau1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 03:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyjstuart

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 05:03 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hotcho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:03 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

yackjoeyscoutsyellow1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 05:46 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 02:26 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

balnarringcubs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 07:36 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

andrew__c

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 12:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattwalsh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:42 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ron_willemsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:18 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Shrub approximately a half-metre in height

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley8m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley8m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 02:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

infection on Rumex obtusifolius

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Eaglehawk Pine Plantation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissyfreestone

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 06:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 02:13 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccobern

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 12:34 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Seen at Wallaby Springs Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiefleaf

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 12:10 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Clustered structure in tea tree? branches. Parasitic plant?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pardalotebellion

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenaoide

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 12:47 ΜΜ AEST

Τόπος

Wallington VIC (Google, OSM)

Περιγραφή

location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:17 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:10 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spoonbilljames1995

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 03:15 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddyjv

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 10:14 ΠΜ UTC

Περιγραφή

This was taken at the mouth of the Kororoit Creek at Williamstown. This was done in first fumbling attempts with a new iPhone and was on a Live mode , so not so clear, but the markings are very distinctive and nothing I am familiar with. Any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

kristiang

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 01:02 ΜΜ +11

Περιγραφή

Had a rhizome strongly resembling ginger. Found in what appeared to be remnants of a gold rush era camp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 11:08 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυγμαίος Φυσητήρας (Kogia breviceps)

Παρατηρητής

bird_brainz

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2017 08:29 ΜΜ AEDT

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wazzza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 12:42 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfncvd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2016 05:52 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Duprotodon, Fossil Molar

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfncvd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2016 05:53 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Diprotodon, Partial Mandible Fossil

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfncvd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2016 05:56 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Fossil Incisor

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benwag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:07 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 12:35 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

on summit of Mt. Hedrick

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chough

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 11:11 ΠΜ +11

Τόπος

Mickleham, VIC, AU (Google, OSM)