Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael2838

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 12:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael2838

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Xhariep, ZA-FS, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Warty! A real tusker!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael2838

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 02:41 ΜΜ SAST

Περιγραφή

While walking in the veld on a quite afternoon with several family members , I heard a tiny meow coming from a nearby ant-mound. On inspection we found two tiny little kittens, still very young, huddled toward the back of the ant-mound!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_sonin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Περιγραφή

Panthera pardus orientalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael2838

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 12:43 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 08:36 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Photo - taken by HAT Tony.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael2838

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 06:30 ΠΜ SAST