Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalnortheast

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 05:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Floral scales distichous; spikelets compressed, in glomerules. Didn’t collect anything for a more thorough keying.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohm24

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Thanks to@margaretcurtin for ID assist. Spikelets densely pubescent, leaf blade is also but with pubescence less than a millimeter long, (for this metric, ignore the longer stiff straight hairs on the leaf margin) and the plant is fully prostrate and in very sandy open habitat almost on the ocean shore. This is a state watch-listed species and known from only Southern New England.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d0ugh0ck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveluell

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:13 ΜΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

williambaltus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 11:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d0ugh0ck

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d0ugh0ck

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucolepis x ?? Phyllaries not right for str8 leuco and leaves wonky too. Was hoping this would end up being paludicola having seen it earlier in the year but this ain't it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 04:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derwinmcg

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linshap

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpfingst

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travelaunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 07:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κενταύριο (Γένος Centaurium)

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 03:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alclark67

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samhain73

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 04:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Parvin State Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampmonster7

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Beech Leaf Disease?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 01:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Elmer, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjenna

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcvmnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrohleder

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 03:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photos and observation by Brian Dedeian

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapien

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 07:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 03:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photos 2-4 are comparison of P. susquehanae (left) with Aronia melanocarpa (right), with which it frequently intermingles and superficially resembles from afar. Note the presence of glands, absence of black dots on the midvein, and red petiole on the Prunus. The Prunus also tends to have whiter undersides (see third photo).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 06:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drosera21

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 01:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 09:44 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 06:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park/Mill Basin area, Brooklyn. Street median strip space. Same unidentified Legume plants noted before, unfortunately no reproductive parts. iN suggests Medicago, seems reasonable.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park/Mill Basin area, Brooklyn. Street median strip. Same unidentified species & population noted before, still no flowers. https://www.inaturalist.org/observations/76891773

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park area, Brooklyn. Street median strip space. Apparently young plants, perhaps Trifolium?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robflory

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 03:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I didn't have enough light (or patience) to attempt a photo of the leaf hairs that could be zoomed in to see how the hairs branch, but I attempted it with a digiloupe. (For once my uncooperative phone camera worked.) Velvety yellowish hairs under the leaf. Leaves shaped like water oak or laurel oak but no red oak group pointy tip. Flaky bark like a white oak. This one appeared to be embracing the pine.

I've had a pin in my Google Maps elsewhere in this tract for a couple years now. There's an herbarium record I want to follow up on. (Nothing rare; I want to compare it to the weird Monotropa uniflora I found elsewhere in Jasper County.) But I was never going this way on Highway 11 before. When an iNat observation of a lifer oak popped up in the same tract AND there was traffic on 75 encouraging me to take the alternate route to Piedmont NWR (20 to 11), I decided to finally check out this spot on my way to Piedmont.

This is a powerline ROW on a tract that three or four different maps show as Oconee National Forest, but for some reason there are private property signs along one edge (Feldspar Rd) which I only saw because I drove down to see if there was an easier place to park. (There is a place to park on Highway 11, but I was hoping to not leave my car in such a visible spot.) (I now have a dashboard sign that says NOT BROKEN DOWN. LOOKING AT FLOWERS.)

After looking at all my maps (and seeing several iNat records from different people in the tract), I concluded that here at least was Oconee NF or at least, I was very unlikely to get into trouble based on all of these maps supporting that reasonable belief. Still, I didn't go far into the ROW. This is a longwinded way of saying that there may have been more Oglethorpe oaks present, but between my anxiety about an imagined unpleasant encounter and all the flies aiming for my eyes, I didn't go very far. I also wanted to make it to Piedmont NWR.

I really want to explore this spot more. If there is an uncommon oak here (plus some cool bugs), what others treasures are here?

I'd like to go back, but not alone, and maybe after contacting the Forest Service and/or adjacent property owner (and probably some of the iNatters who have been here, too) to ease my paranoid lawyer-y anxiety about accidental trespassing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandi57

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 03:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott_cave

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 03:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 02:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebaratta

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:39 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 03:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Bernards, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharleen_j

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 12:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 12:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomas435

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 02:58 ΜΜ EST

Τόπος

Hammonton, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleistesiopsis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Discoloration on leaves of harbinger-of-spring (Erigenia bulbosa). Viral? Fungal? Doesn't appear to be environmental damage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachary_kalafer

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredith-and-opal

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 03:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arc360

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 06:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 12:19 ΜΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelwilliams

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 11:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

meganryank

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Eggs found on underside of store bought parsley

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 04:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found in Burlington county several years ago as a garden weed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 11:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

rocky, somewhat disturbed, young woods on E facing slope
checked in key

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

what is this lump at the base of this beech (Fagus grandifolia) bud? a gall? a scale insect?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annawyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krissybissy92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 04:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

Underleaves large, most over half the size of lateral leaves. Free margin of lobules inrolled.
Found growing on bark in an orchid pot in the NYBG gift shop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lazarv

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 06:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 04:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogfruit

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 07:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmmonk

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2011 06:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photos by Jim A

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλευρωειδή (Υπεροικογένεια Aleyrodoidea)

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on Gaultheria procumbens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiehweg

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Stems unarmed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kairune

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Saw this blooming by a roadside, I’ve never seen a lobelia like this before! Please help me ID it!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kairune

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 06:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing wild. Not sure what species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikoid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 03:49 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lejones417

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 10:12 ΠΜ EST

Περιγραφή

Placeholder ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muckama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muckama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinspencer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 06:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifercandler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2020 01:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

I'm aware this orchid is out of its known range. I've only seen it in one place, on a live oak branch on the north end of the island.

It began blooming on June 18.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 02:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Crater like fruibodies on the old scale bark of Arbutus menziesii. Hymenium appearing like a black hole, exciple white with a ragged edge, entire fruit set into the wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missmary

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 12:28 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 11:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanny

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 11:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 01:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Raised orange dots on two Hackberry Petiole Gall Psyllid/Pachypsylla venusta galls on the same Common Hackberry/Celtis occidentalis

Gall observation: https://www.inaturalist.org/observations/151885469

Journal of the Kansas Entomological Society Oct., 1963, Vol. 36, No. 4 notes that Pachypsylla are associated with several fungi https://www.jstor.org/stable/25083343 "The largest number of galls infested with nonspecific fungi were those of Pachypsylla spp. (Homoptera), obligate parasites of Celtis oc cidental L. About 46.5% of nipple galls, 43% of bud galls, and 33% of petiole galls were infested with at least one fungus, and sometimes as many as 5 different fungi could be isolated from a single gall. Seventeen different fungi in all were isolated from these psyllid galls, Coniothyrium celtidis Brun, being the most widely distributed."

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

gbid

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 05:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Note the facial expression on this specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 05:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The red ones.