Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 06:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

on Erythronium

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

FOLLOW UP ON THIS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

purple-stem meadow parsnip?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 08:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2085

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 01:24 ΜΜ EST

Τόπος

Spring Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 05:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on Claytonia virginica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammyells

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 01:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephdrussell84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 06:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in a wet Savannah.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittany101

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 05:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbuzas

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njplants

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2010 11:03 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This plant showed up in the 1980s and has become established on the tidal river's edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njplants

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2015 12:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Unusual brackish marsh species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 12:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 05:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 05:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njplants

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2011 10:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seedling of large tree on Rancocas Conservancy North Branch tract. D. Snyder ID'ed this as the hybrid as opposed to Q. lyrata that is appears to be.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njplants

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 12:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

New species I found for the State in Harrison Twp. Probably arrived via farm seed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njplants

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2014 02:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is anusual form of wild rice. Ralh Good and Wayne Ferren described it as a flaccid, decumbent form of wild rice restricted to the Mullica and Wading River Ecosystem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

kaci26

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 11:10 ΠΜ CDT

Τόπος

Albion, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 05:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casey_harless

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 individual near road. Most northern observation of this species to date.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmboyd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cannalilynaturegirl

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 09:05 ΠΜ EDT

Τόπος

Surf City (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicky37

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 06:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

mcharpentier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

awkwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awkwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethgrobbins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanherda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 12:01 ΜΜ EST

Τόπος

Greenwich, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@roman_romanov

does this look like an algae or something similar?

in a calcareous seep

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonerapper

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 11:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vonseightlur

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:05 ΠΜ EDT

Τόπος

Bar Harbor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 06:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeplantaddict

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 05:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Came back to take better photos of this plant. It is only this plant in this spot, I didn't see a colony. The leaves are rough. I checked Floraquest for the northeast to help with ID and this plant resembles this species. Normally found further south it seems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeplantaddict

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 04:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Don't know what kind of boneset this is but it's interesting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 1998 04:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

NJA Bennett Bogs

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northeast_naturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Frs horizontally arranged; sepals 5, keeled, mostly closed; pericarp not separating; achenes rounded; lvs narrow-lanceolate.

Ssp: Densely branched, infls arching; upper lvs entire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I found several populations of this Baccharis that is not identifiable- it’s not any of our FL native species.
All plants across the region are less than 2ft tall, and have fleshy leaves. Occurring in coastal salt marsh, co-occurring with B. angustifolius, B. glomeruliflora, and B. halimifolia - all of which exhibit their typical height and characteristics.
Not sure if this is undescribed, or a species not know to occur in FL which isn’t representatives in our floristic keys.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosy_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeplantaddict

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Was able to remove some mother plants and a lot of smaller plants. Temporarily in my yard until they're relocated. NJ conservation got back to me and a land steward I know is picking some up. And rest to whoever wants them.

This was a cool spot, going to miss it! The silver lining is these plants seem very hardy. There were many young plants around a mother so they seem to reseed easily. There was a dense thicket of these that I didn't see the last few times I came here. These were growing in clay and another wild type in the same county I saw was growing in more sandy soil. They were growing in full sun and part shade. Was also able to make a few cuttings from some over the summer, all of them took and they root easily.

I understand the demand for warehouses, but it was hard to watch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 02:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Gall on flower buds of Polygonella polygama. Larva is orange, visible in upper-left in first photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

halfsize_girl

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)

Παρατηρητής

urquizo498

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 05:53 ΜΜ EDT

Τόπος

North Plainfield (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james906

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbranham

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 02:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shainatheplantgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 03:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With var. dumosum on the left. Seems to have too many ray flowers to be var. gracilipes. @linaceae happen to ever come across this stuff?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 02:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Hoffman, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northeast_naturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 05:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Floral scales distichous; spikelets compressed, in glomerules. Didn’t collect anything for a more thorough keying.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohm24

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Thanks to@margaretcurtin for ID assist. Spikelets densely pubescent, leaf blade is also but with pubescence less than a millimeter long, (for this metric, ignore the longer stiff straight hairs on the leaf margin) and the plant is fully prostrate and in very sandy open habitat almost on the ocean shore. This is a state watch-listed species and known from only Southern New England.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d0ugh0ck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveluell

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

williambaltus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2019 11:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d0ugh0ck

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d0ugh0ck

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucolepis x ?? Phyllaries not right for str8 leuco and leaves wonky too. Was hoping this would end up being paludicola having seen it earlier in the year but this ain't it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 04:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derwinmcg

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linshap

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpfingst

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travelaunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 07:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κενταύριο (Γένος Centaurium)

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 03:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alclark67

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samhain73

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 04:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Parvin State Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampmonster7

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 01:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Beech Leaf Disease?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 01:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Elmer, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjenna

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcvmnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrohleder

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 03:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photos and observation by Brian Dedeian

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapien

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 07:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 03:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photos 2-4 are comparison of P. susquehanae (left) with Aronia melanocarpa (right), with which it frequently intermingles and superficially resembles from afar. Note the presence of glands, absence of black dots on the midvein, and red petiole on the Prunus. The Prunus also tends to have whiter undersides (see third photo).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 06:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drosera21

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 01:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 09:44 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 06:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park/Mill Basin area, Brooklyn. Street median strip space. Same unidentified Legume plants noted before, unfortunately no reproductive parts. iN suggests Medicago, seems reasonable.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park/Mill Basin area, Brooklyn. Street median strip. Same unidentified species & population noted before, still no flowers. https://www.inaturalist.org/observations/76891773

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

elaphrornis

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Marine Park area, Brooklyn. Street median strip space. Apparently young plants, perhaps Trifolium?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robflory

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 03:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I didn't have enough light (or patience) to attempt a photo of the leaf hairs that could be zoomed in to see how the hairs branch, but I attempted it with a digiloupe. (For once my uncooperative phone camera worked.) Velvety yellowish hairs under the leaf. Leaves shaped like water oak or laurel oak but no red oak group pointy tip. Flaky bark like a white oak. This one appeared to be embracing the pine.

I've had a pin in my Google Maps elsewhere in this tract for a couple years now. There's an herbarium record I want to follow up on. (Nothing rare; I want to compare it to the weird Monotropa uniflora I found elsewhere in Jasper County.) But I was never going this way on Highway 11 before. When an iNat observation of a lifer oak popped up in the same tract AND there was traffic on 75 encouraging me to take the alternate route to Piedmont NWR (20 to 11), I decided to finally check out this spot on my way to Piedmont.

This is a powerline ROW on a tract that three or four different maps show as Oconee National Forest, but for some reason there are private property signs along one edge (Feldspar Rd) which I only saw because I drove down to see if there was an easier place to park. (There is a place to park on Highway 11, but I was hoping to not leave my car in such a visible spot.) (I now have a dashboard sign that says NOT BROKEN DOWN. LOOKING AT FLOWERS.)

After looking at all my maps (and seeing several iNat records from different people in the tract), I concluded that here at least was Oconee NF or at least, I was very unlikely to get into trouble based on all of these maps supporting that reasonable belief. Still, I didn't go far into the ROW. This is a longwinded way of saying that there may have been more Oglethorpe oaks present, but between my anxiety about an imagined unpleasant encounter and all the flies aiming for my eyes, I didn't go very far. I also wanted to make it to Piedmont NWR.

I really want to explore this spot more. If there is an uncommon oak here (plus some cool bugs), what others treasures are here?

I'd like to go back, but not alone, and maybe after contacting the Forest Service and/or adjacent property owner (and probably some of the iNatters who have been here, too) to ease my paranoid lawyer-y anxiety about accidental trespassing.