Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ross_ny

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:57 AM EDT

Τόπος

Orleans, VT, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seedhead or gall?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eehinger

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross_ny

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 09:53 AM CDT

Περιγραφή

Tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Sium suave

Παρατηρητής

mollyseggelink

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 12:43 PM CDT

Τόπος

Orange, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glitterypenguins

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 09:26 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:39 PM EDT

Τόπος

Tuckerton, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferwhaley

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 06:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021

Περιγραφή

Eurytaenia texana, upper Dog Town Draw, south of Centinela Mound, 32.230 -103.851, Eddy County, New Mexico, 23 May 2021.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

No kidding.

@joegiulian and @samwilhelm first observed and collected small Colletes males hovering around a patch of Kalmia angustifolia at this open, sandy site in the Pinelands during the last week of May. C. bradleyi had been on our radar, but this was somewhat earlier than we expected since previous records are from mid-late June. The male of C. bradleyi was formerly unknown, but it seemed to us that multiple features of these male specimens (fine, well-spaced punctures on scutum, carinate metapleural projection with testaceous rim) were reminiscent of descriptions of the female of C. bradleyi by Mitchell (1951) and Stephen (1954). The following day, @andrew_aldercotte and I visited the same site and observed multiple male Colletes, as well as females that appeared to be collecting pollen from Kalmia angustifolia (see photo). Male specimens collected on this day matched those collected previously at the site by Joe and Sam and females we collected keyed exactly to C. bradleyi following Mitchell (1951) and Stephen (1954). Highly distinctive in the field - overall impression much like other americanus-group Colletes, but somewhat duller and lacking basal hair bands on tergites; quite unique among the Colletes and general bee fauna active in our area at this time of year. Subsequent visits to other sites in the Pinelands have turned up several more female and male specimens, all collected in association with Kalmia angustifolia (alongside Andrena kalmiae and occasionally Colletes consors!). Full natural history writeup in the works...

A specimen recently discovered by Joe that was taken in Washington County, Maine, provides the first evidence that this species may occur more widely than previously thought. Moral of the story for beewatchers in the northeast US: scrutinize flowering Sheep Laurel, especially in sandy barrens habitats!

Perhaps even more interestingly, Joe and Sam also managed to collect several male specimens of an as-of-yet unidentified Epeolus visiting Kalmia alongside Colletes bradleyi at our "original" site on the date that they first observed C. bradleyi males; we have yet to find additional individuals of this Epeolus despite effort.

See observation of male here: https://www.inaturalist.org/observations/122250341
See observations of Epeolus here:
https://www.inaturalist.org/observations/122250342
and here:
https://www.inaturalist.org/observations/122250345

Additional DSLR photos of specimens tba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arborizations

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 06:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernoy17

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 01:11 PM EDT

Τόπος

Harmony, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Edible/Medicinal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salameander

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 04:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 07:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_sphex

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:31 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:22 PM EDT

Περιγραφή

On ilex opaca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkweedhunter

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 03:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsuttonwildlifegarden

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 09:25 AM EDT

Περιγραφή

grew in a fairly thick stand in a low-lying area in the woods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 12:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 12:06 PM EDT

Περιγραφή

Shot holes on sheep laurel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelnj

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 01:28 PM EDT

Περιγραφή

What causes of the discoloration of Canada mayflower leaves?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexvonhindenfalken

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 11:08 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This one had two instead of one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 08:27 PM EDT

Περιγραφή

On Arabidopsis thaliana

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theyoungbotanist

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 12:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theyoungbotanist

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:48 PM EDT

Περιγραφή

tentative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelynmanlove

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 01:23 PM EDT

Περιγραφή

Voluntary population has been spreading slowly for a few years now in the Pier 1 Entrance Beds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galecannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blomogroniz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blomogroniz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:05 PM EDT

Περιγραφή

Flowers are more white than pink. This species is not documented for Nantucket but it was found growing freely in/near a landscaped lawn so could have been brought in.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Strange violet found by @the_land_philosopher

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 08:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 05:54 PM EDT

Περιγραφή

This is a picture of Insolibasidium deformans at the Merkle Wildlife Sanctuary in Upper Marlboro, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:25 AM EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:45 PM ADT

Περιγραφή

On black birch twig, photographed after getting home

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 11:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 09:37 AM UTC

Τόπος

Glassboro, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fully submerged in water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 10:06 AM EDT

Περιγραφή

In zone of heavy seepage just above the oxbow lake. Cedar woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 02:22 PM EDT

Τόπος

Secaucus, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganlearned

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 11:48 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 04:28 PM CDT

Περιγραφή

Streamside. Culm 36cm tall, culm leaves 15cm x 4.5mm. Terminal spike staminate, 8mm. Pistillate spike 20mm, ~8 perigynia. Pist. scale 2.5mm, rounded tip; perigynium 8mm x 2mm, prominent veins, glabrous, no beak, 2 teeth. Achene trigonous, 1.5 x .3mm, +3mm beak. Proximal bract sheath 22mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilouanna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 03:00 PM EDT

Περιγραφή

Does anyone know what this thing is or how it formed?!! Mass of pine needles about 10inches at the widest point. Seems to be a habitat for tiny things like snails and freshwater shrimp and things like that. There were four or five of them. I’m so curious!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρανιά (Cornus mas)

Παρατηρητής

dmckeown446

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 02:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:32 PM NZDT

Περιγραφή

Rare (one small cluster of plants seen) on open forest floor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 09:16 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 05:58 PM EDT

Περιγραφή

On concrete

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 05:21 PM EDT

Περιγραφή

ID based on findings by Clifton et al. 2019: "Almost all dead L. delicatula adults on tree trunks were killed by B. major (97%) and attached by fungal rhizoids." Full paper here: https://www.pnas.org/content/116/19/9178

This individual was found dead and has presumably been attached to the tree trunk for several months (since the previous fall when adults die off for the year).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 05:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:46 PM EDT

Περιγραφή

Growing on ground on the upland edge of a bog along trail edge in deciduous forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 01:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 12:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masebrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2012 03:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022

Περιγραφή

Plankton sample from Rutgers Gardens, Rain Garden and Native Plant garden creek (artificial pump). Light microscopy 4-60x, some in darkfield.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 01:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esummerbell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 05:15 PM EST

Περιγραφή

Blister galls on eastern redbud (Cercis canadensis). Each contains a single yellow-orange larva. I can’t find any records of leaf galls on Cercis canadensis, so any help appreciated!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 01:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 03:29 PM EST

Περιγραφή

The closest sequence in Genbank is at 82% - except for one soil fungus sequence from North Carolina that's 99.18% similar. This is likely an undescribed species or a species that has been described a long time ago but has not been sequenced.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 10:03 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 12:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:09 PM EDT

Τόπος

Walton, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_land_philosopher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_land_philosopher

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zroskoph

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 09:55 AM EDT

Περιγραφή

Tiny (~0.5cm) orbweaver.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaleighallen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Passed between two boxwoods and heard crackling.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

peakaytea

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 02:54 PM EDT

Περιγραφή

@mertensia on Appalachian Trail. Will find mine this weekend

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

msmiley5

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 01:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)

Παρατηρητής

samhain73

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 11:10 AM UTC

Περιγραφή

Liverwort species on wet log overlooking swift pine barrens stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcferny

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jugbayjs

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 06:37 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanschmidt1399

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 07:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 09:01 AM CST

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on living trees - on several genera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 11:21 AM EST

Περιγραφή

Tourne County Park, slow moving stream feeding the fen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eb_farnum

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 07:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

codypanek

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 03:40 PM ADT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)

Παρατηρητής

gwt2102

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 11:28 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 11:48 AM CDT

Περιγραφή

On beer silo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 09:40 AM CST

Περιγραφή

on fallen Ginkgo leaf, collected at the UW-Madison Botany Garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 03:04 PM EDT

Περιγραφή

On Epipactis helleborine

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

jenchudynaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 03:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlandon05445

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 01:09 PM EDT

Περιγραφή

The green catkin had fallen from a tree and is not relevant. This plant is about 5 inches high with a purple-violet stem. Please help me with identification!