Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Needed to crack a window during a woodstove cleanout and accidentally uncovered these larvae. I hope I didn't hurt them.
South facing window
Photo update 22April2020
Photo update 5May2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonf

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 07:27 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 02:00 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Fleisbach Wildlife Management Area (Facus Springs) (http://nebraskabirdingtrails.com/chet-and-jane-fleisbach-wildlife-management-area/)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k-corman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 12:13 ΜΜ CDT