Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 12:17 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 03:52 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2018 05:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

leaf miner on Weeping Willow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 07:37 ΠΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 11:09 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 02:45 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Don't think the hide out was made by the Salticid though??

Ετικέτες

NNP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 05:29 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 10:42 ΠΜ PDT

Τόπος

San Jose, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

leaf miner on Redberry Buckthorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:10 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 06:35 ΜΜ PST

Περιγραφή

this is not a captive creature. all arthropods were wondering around freely.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 03:41 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:27 ΜΜ PST

Περιγραφή

on Armenian Blackberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 08:35 ΠΜ PDT

Τόπος

Shoshone, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkae

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 10:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Block Island NWR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:32 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 01:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 12:01 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

a new species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Quercus agrifolia leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 04:03 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 03:58 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 04:00 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 09:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on goldenrod

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 09:04 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 08:25 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moxiel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 04:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 09:25 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 11:51 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

sjwestfold

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 09:52 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 10:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 08:18 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrykey

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 10:40 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 03:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Collected 9/15/23, refrigerated in a ziploc bag until 9/24 and dissected Quercus agrifolia acorn.


Preserved in 40% ethanol at 40°F.


Collected acorn from same tree, same date/time as the acorn gall observations below (2nd acorn):

https://www.inaturalist.org/observations/184824656

https://www.inaturalist.org/observations/184823155

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:55 ΜΜ PDT

Τόπος

San Jose, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on rose

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 06:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Stem gall on Pearly Everlasting (Anaphalis margaritacea)
All found in same patch of plants:
https://www.inaturalist.org/observations/184160738
https://www.inaturalist.org/observations/184160742

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Update of 9/2/23 observation of Artichoke gall-like observation found on Quercus agrifolia.

https://www.inaturalist.org/observations/181449885

Larvae preserved in 40% ethanol and refrigerated.

Larvae measure ~2.5mm in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurasea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

California Scrub Oak; This gall was found last year by Merav Vonshak except it was purple; I assume it will turn purple with time; this was a cluster of at least 3, maybe 4 galls. Gallformers: q-dumosa-pip-gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 09:00 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Stem swelling (gall) on Pearly Everlasting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owicki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 01:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Looks like this is a parasitoid on Coyote Bush Bud Gall Midge, Rhopalomyia californica.

I'm just guessing on the species because Russo says that Platygaster californica is the most common parasitoid on the galls and photos I've seen are roughly the same. But I gather that there are a handful of others, some from different families like Torymidae and Pteromalidae.

The other photos show the twig and the wasp apparently ovipositing or getting ready to do that.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomtruth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:02 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On Athyrium filix-femina. Think this is the right gall ID, but perhaps there's a similar species local to CA?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnetta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 10:08 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 04:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Oregon oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

@graysquirrel @merav @norikonbu @nancyasquith @megachile @garth_harwood
This is a fun one!

On Quercus berberidifolia, California scrub oak
https://www.gallformers.org/gall/3746

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyasquith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 06:55 ΜΜ PDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 10:05 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Gall on a nonnative pine in a park? I am looking at the brown thing on the green cone. I am not sure if this is a gall. I will remove it from the gall project if it is not.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 03:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Alder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parped

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Night heron with salamander?? ID please.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2016 11:26 ΠΜ PDT

Τόπος

Coyote, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

White Oaks, probably California Scrub Oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On blue oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagi1

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 11:55 ΠΜ IDT

Τόπος

Eilat, Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagi1

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 01:14 ΜΜ IDT

Τόπος

Eilat, Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:18 ΜΜ +08

Περιγραφή

Infected by cordyceps fungus with lacewing eggs on the fungus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 08:38 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinvn2

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 09:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Eating a tilapia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

lyudmilamikh

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 06:02 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiongtongzi

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 06:56 ΠΜ CST

Περιγραφή

吃天目臭蛙

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aticamax

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 02:15 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:31 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on blue blossom ceanothus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantay

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 12:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedrake

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 05:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 10:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 10:47 ΠΜ PDT

Τόπος

Cupertino, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Scrub Oaks here are Gall Gold Mines!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 02:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:08 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw at least two males, and I believe I briefly saw one female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaymeemarty

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 09:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 12:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023

Περιγραφή

On runners of Fragaria vesca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristinanoushmchugh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:51 ΠΜ PDT

Τόπος

Mendocino, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 02:08 ΜΜ PST

Περιγραφή

Quite a few of them cruising around in the tube snails!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyattherp

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 08:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blobb

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

benshemer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Israel (Google, OSM)

Περιγραφή

צילום: יעל ארבל

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 01:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 11:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 03:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 12:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Measuring from 0.8 to 1.1 mm in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

leaf miner on Shreve Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 12:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

We observed at least three that were active on the small, bare branches above a larger fallen tree. This pair was engaged in what looked like some kind of courtship display, in which one (the male?) would hover facing another (the female?). The one in flight held its front legs out and would occasionally do a split with its hind legs out (and apparently sometimes make a "heart" gesture with its middle legs?!), while the perched individual would occasionally wave its hind legs in the air.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:43 ΜΜ WET

Περιγραφή

are these galls? on Tamarix

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 03:59 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 02:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found in the little pool at the Limekiln trailhead.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 10:03 ΜΜ WET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 03:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall on Tritileia ixioides stem below flower.

Appeared to be hollow within, but I wasn't willing to completely tear open.

No frass visible within, large cavity. Many seen along this trail.

https://gallformers.com/host/3721

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 04:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 08:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 02:01 ΜΜ PDT

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Repeatedly bombing the young whiptail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie33

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronald28

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On a hill above the Coyote Creek Trail, north of Embedded Way. The location is an estimate, but one of the pictures shows its location relative to the trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)