Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megumickd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 04:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

spider was high in dried showy milkweed, came down while I was harvesting some pods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 03:24 ΜΜ PDT

Τόπος

Oakland, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 03:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Oakland, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravendi6

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 03:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

maya_olsen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 06:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogwalkingnaturegirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 08:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellamc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 05:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jadenhendrix

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 08:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 10:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimpark67

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcurrier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 11:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annettelarsen1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 09:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejhergenreder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 10:38 ΠΜ PDT
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

anyavoznyuk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 09:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

What the heck is that??!!

Oct 12: I returned to investigate. The crysylys is empty. The eyes have linear patters and yellow shiny patches down the ventral sides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldenbeetle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 03:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I believe these are barnacle legs that washed ashore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajs_nela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

debunix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 03:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

Love these micro katydid/grasshopper nymphs, so wildly colorful and long-legged

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonrobson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lickthecowhappy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxalis_oregana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 12:51 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrsgong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

found under a rock on a mudflat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

literally microscopic- I think it's a baby Doto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 05:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Bryopsis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Undescribed species, please leave at genus. Sequence shows the nudibranch approaching and consuming an Ectopleura sp. polyp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilsquelchy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ark234

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 05:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brysonzheng

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigran82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viviana79404

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)

Παρατηρητής

gustafsonja

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfmartini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 02:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

ord1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 12:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Interesting color pattern. On Leather Oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcrnaturephotos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 08:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Several sea lions were seen on or hear Johnson Pier at Pillar Point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

kamedaphor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 04:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I’m guessing this may be a gall of some sort? It looked kind of like a foxtail seed stuck in the needle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldenbeetle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 01:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patilois

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 08:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisseng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvinwu

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 08:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachmono

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 11:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

philwarren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 07:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yetikat

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 12:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yetikat

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 12:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_skaggs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 03:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Valley Oak, Kite Hill, Woodside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayareawalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilbabybaba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 10:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Caught by a fisherman

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

litmus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:25 ΜΜ PDT

Τόπος

Corte Madera (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

lcavphotography

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 07:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmaccloskey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 02:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)

Παρατηρητής

chinasaur

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underthetree0

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 07:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldenbeetle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 06:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 12:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rereboomsf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajmak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On Leather Oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 05:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On valley oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

So many amazing Beaked Twig Galls this year on Leather Oaks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leef

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 05:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Q. lobata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 04:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Vein rust (?) on live oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 09:25 ΠΜ PDT

Τόπος

Cupertino, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kikster

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

Hmmm. The after snack?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendaco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 08:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deantroi

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 07:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 07:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

mkreagan

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 04:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronannebrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 06:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronannebrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 06:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 06:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megumickd

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 02:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

very small spider on yarrow and goldenrod leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:31 ΠΜ PDT

Τόπος

Sunnyvale, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisseng

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asmo_sw

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 01:15 ΜΜ PDT

Τόπος

Alameda, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepaquin

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 06:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepaquin

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 07:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcameron

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 01:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcameron

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 12:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ankygrrl63

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 10:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing on Pacific poison oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbsf

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amesblonde

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 06:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccburke

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurmacmillan

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 07:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lots of birders were saying this was Lesser Yellowlegs.