Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 09:36 AM SAST

Περιγραφή

I thought maybe honey heath, Didn't have much of a smell though. leaves in whorls of four.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 04:57 PM SAST

Περιγραφή

I think it is this species (seen here before). Looks really cool when burnt.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jonathanwebb

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 10:25 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elmarvrooyen

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 02:57 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkennedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:28 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:30 PM SAST

Περιγραφή

This is the Outramps CREW 100,000 obs and we celebrated it with Tilla who is the Head of the Threatened Plants Programme and the CREW Programme. It represents our involvement with plant monitoring from 1992 to 2021. It has been a joyous ride. So thank you all for so many years of fun, laughs and learning. Keep going!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liesl7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 08:00 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandra-k_89

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 12:45 PM SAST

Τόπος

Rietfontein (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandra-k_89

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 10:19 AM SAST

Τόπος

Rietfontein (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 12:05 PM SAST

Περιγραφή

very wet drip, veld 2yrs old; no fls, rare

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 03:18 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

dryfveer

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 02:00 PM SAST

Περιγραφή

2014 - always wondered which animal this belonged to and what might have caused this

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strandloper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 11:51 AM SAST

Περιγραφή

See recent post of same plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 09:15 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrgale

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2017 02:43 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurensearle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 09:36 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiaan_viljoen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 07:23 AM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephengibson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 09:35 AM SAST

Περιγραφή

location is approx. It was turned off on my phone at the time.

Species name is a guess. I think it's an interesting variation of E daphniflora, but I really have no clue

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:47 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 12:02 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

valma_jvr

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 03:32 PM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liesl7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 04:12 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jocobbold

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 01:16 PM SAST

Τόπος

EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 08:53 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 10:55 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ugor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2012 12:15 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

jeremygorven

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 10:35 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjaminerich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 10:48 AM SAST

Τόπος

NW, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolailling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 02:12 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liesl7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2008 10:12 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 11:19 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_whitehouse

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 10:10 AM SAST

Περιγραφή

Genuine Erica hendricksei. Now I have seen these populations, they are clearly distinct from Erica fastigiata var. coventryi but some populations appear to have introgressed.
Erica hendricksei has a denser leafier head of flowers, the tube is narrow from the base, without any notable bulge at the bottom or constriction at the mouth. The tube widens at the mouth just below the lobes and therefore the anthers are visible in the mouth.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nita_pallett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 12:12 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 12:26 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryfveer

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 03:22 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 08:02 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 08:05 AM SAST

Περιγραφή

40cm, rare

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 08:07 AM SAST

Περιγραφή

south facing rock crevices

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhoare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 04:34 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natuurliefhebber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 09:51 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethmusker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 01:05 PM CAT

Περιγραφή

Not sure here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krista_oswald

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2016 04:28 PM UTC

Τόπος

Sugarbird Pond (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annsymons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 09:50 AM SAST

Τόπος

Minwater, GRDM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 02:53 PM SAST

Τόπος

GP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 12:31 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marique1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 05:22 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 05:20 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 05:41 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 06:06 PM SAST

Τόπος

GP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidroberts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 05:58 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athol_ferguson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 05:20 PM SAST

Τόπος

GP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewald_coetzer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 03:01 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marique1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 06:16 AM SAST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 05:41 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliffdorse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 11:26 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

mattf1996

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 09:45 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2019 08:01 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2012

Τόπος

21, Travers Rd (Google, OSM)

Περιγραφή

P1070498


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:53 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthie_mac

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 04:07 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthie_mac

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 12:06 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:34 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccaryen

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 10:56 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccaryen

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:01 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccaryen

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:55 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccaryen

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:36 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petergiddy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 09:58 AM SAST

Περιγραφή

Lady Slipper / Van Stadensberg near to Port Elizabeth. This plant has thin leaves on the lower stem and thicker leaves higher up on the stem and a white fluffy flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 03:53 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillian21

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 12:29 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccaryen

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:59 AM SAST

Περιγραφή

Deformed specimen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccaryen

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 08:38 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolailling

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 11:25 AM SAST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

bvanwilgen

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 09:29 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:58 AM SAST

Περιγραφή

Mutated flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 09:13 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prix_burgoyne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2014

Περιγραφή

Erepsia dunensis, Diaz Beach


Ceaspitose clumps about 10-15 cm diam. Leaves turning pale grey with age, not deciduous.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolflamprecht

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 11:00 AM SAST

Περιγραφή

Steep south facing sandstone rock face

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 11:37 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 12:49 PM IST

Τόπος

Ernakulam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gladiolis

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 12:00 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

justinvogel

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 02:02 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2016 06:07 PM SAST

Τόπος

Saddle Path, TM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonclark57

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 09:37 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

montigniesc

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 05:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 12:49 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterrwarren

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 11:16 AM SAST

Περιγραφή

Agulhas NP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikola_s

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 09:34 AM SAST

Τόπος

Wedderwill (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

nikola_s

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 09:55 AM SAST

Τόπος

Idiom (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicexpedition2019nl-saf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 12:34 PM HST

Περιγραφή

Erica denticulata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

russell2oceans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

cpvoget

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 09:05 AM SAST

Περιγραφή

Last photo shows the erica growing amongst Serruria fasciflora bushes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglaseustonbrown

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020 01:17 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

mario_mairal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 10:25 AM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_mairal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 12:55 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oudejans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2009 11:11 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 02:37 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 03:00 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamishrobertson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2018 02:16 PM SAST

Περιγραφή

Fynbos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκή Γκάουρα (Oenothera lindheimeri)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 06:19 PM SAST