Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 08:46 ΠΜ SAST

Περιγραφή

5 or 6 plts in remnant grassland in road reserve between extensive dairy pastures

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2014

Περιγραφή

Brunsvigia striata


White specimen.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariette4

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 06:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctabacco

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 06:40 ΜΜ SAST

Περιγραφή

One of several brilliant specimens in sandy soil along coastal scrubland.