Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess_likes_bugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 05:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2017 04:51 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Earlier I saw numerous divots in the sandy gravel on the beaches along the river. In the afternoon any query I had was answered when I found this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 11:21 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Algae is apparently good for swimming in

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:18 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Maybe a gall? coming from the trunk small tree. Did not take good enough note of what species the plant was but maybe Pomaderris or one of the daisies. There is a dried up daisy flower in the image.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2006

Τόπος

Birralee, Tasmania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2006

Τόπος

Brushy Rivulet (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 10:22 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015

Περιγραφή

Unknown Moth - Gracillariidae KH01

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:50 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

flew off, bumped into a fern then played dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 03:52 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 11:49 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:45 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:59 ΠΜ AEST

Περιγραφή

50×60mm so too big for *Pterulicium fasciculare *

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:01 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 12:23 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Seems to have unusually short antennae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 02:38 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2015

Περιγραφή

Raspy Cricket
This fellow was very sick when we found him in the morning. Kept him in the day thinking he would die but he recovered and we let him go. We can only surmise a spider bite? Black face with a white spot between the eyes and two oblong white patches above the antenna base. Thought it was a pale brown Katydid while photographing it, and was surprised that it was aggressive! We heard it "rasping" it's wings but the video couldn't pick up the sound, so it wasn't loud. It's about 30mm long, mature (because it has full wings) and it's a male (because it has no ovipositor). Extremely long antenna (about 45mm; 1.5x body length), but one is broken about half way along. It's red from the front (face & front legs)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2015

Περιγραφή

Pseudocolus fusiformis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2020 02:36 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 04:03 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 11:48 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 11:18 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

About 1.5 cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2012 12:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2011

Περιγραφή

Mycena leaiana sp and Eulamprus murrayi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tleitch

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 03:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

A few small colonies were observed, all on tree-ferns near the creek.