Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2013 10:50 AM PDT

Περιγραφή

Eighth stop on the way to the Arizona BugGuide gathering (taking the long way; there's just so much "awesome" in Cochise County). San Pedro River at Hereford, Cochise County, Arizona.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 08:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Broken SD card, photo taken from IG