Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gablefe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 09:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmrodgers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Best find!