Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefisher

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 11:00 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gualabear

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 03:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-dehoog

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 09:30 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 03:58 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 04:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindawitmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 09:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 06:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantaffy

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 01:06 ΜΜ UTC

Τόπος

Amsterdam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyantaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 04:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csozanne

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 11:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharosetta

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 06:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwp84

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureswildthings

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 12:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Concord, NC, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwh

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2016 12:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In the marsh area

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lulubelle

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 07:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelthiet

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 11:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yogajordan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 09:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandachristensen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 11:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Lake pelham (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangratwicke

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 04:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrymcdaniel

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 01:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyndrabik

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 07:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spellecchias

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughnshirey

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 12:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 09:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 07:55 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2016 09:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόλαιμη Πάρουλα (Setophaga castanea)

Παρατηρητής

davidfbird

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 09:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδωτή Πάρουλα (Setophaga magnolia)

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 04:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραβδωτή Πάρουλα (Setophaga magnolia)

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 07:00 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

taylorse

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diomedea_exulans_li

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james1225

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 01:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found four different types of salamander under one log! Left to right: Spotted salamander, Marbled salamander, Redback salamander, and the White-spotted slimy salamander

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coelho

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 01:55 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Biting a recently killed common carp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delabarm

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 05:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 06:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

erikschiff

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 10:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cory-m

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 05:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Esopus, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffib128

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 03:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 03:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

davidfbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 03:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I came upon this nest while photographing lichens. I thought at first that it had been abandoned, but on the way back later I saw the skittish parents.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hroni

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 09:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hroni

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efalquet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

10+ seen road cruising during a rain storm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevestevens

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 09:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpdawes

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 12:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyran2

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not exact location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2008

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briarrose777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

briarrose777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briarrose777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:09 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 05:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 07:06 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:26 ΠΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathlinsimpkins

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathlinsimpkins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 04:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 10:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dblanco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 02:51 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

robertmcleod204

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 05:21 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 09:48 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 10:32 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 05:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathlinsimpkins

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 09:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathartes

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2015 07:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 02:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

kimruttanselbee

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 09:07 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2005 02:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Osprey, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

tcager

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:51 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 11:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha_smith1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 08:58 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 10:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewithnora

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgshaw

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 12:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpmcfarland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 04:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodstock, VT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inative

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:34 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmp133

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 03:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avaolyer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddeiben

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 03:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imwolfe

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 08:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewonder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 11:38 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Plant is Pontederia cordata
Pickerelweed
iN-679

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenchronister

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 04:28 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 08:19 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattneidert

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 08:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyneisfilm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 11:49 ΠΜ PST

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)