Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjj1967

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushmonkey140

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2015

Περιγραφή

Larva of moth butterfly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 11:55 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 02:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_innes

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 07:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 01:27 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louws

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2013 01:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:56 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 12:53 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 10:09 ΠΜ +08

Περιγραφή

Cethosia penthesilea host plant
See here -> https://www.inaturalist.org/observations/15722022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berniedup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2015 05:28 ΠΜ HST

Περιγραφή

Mulu NP, Sarawak, MALAYSIA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)

Παρατηρητής

yzi

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 02:49 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoisdurandt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 09:16 ΠΜ SAST

Τόπος

Ndumu (Google, OSM)

Περιγραφή

Rare looking creeper with paired hooked thorns, like Capparis, fleshy leaves, funny shape, interesting fruits

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 04:38 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:56 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Duplicate for food interaction.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 05:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feno

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020

Περιγραφή

Herbarium reference: FEN1433

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butati

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 04:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feno

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 02:07 ΜΜ +03

Τόπος

Sofia, MG-MA, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careljongkind

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2009 04:38 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careljongkind

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 1988 09:58 ΜΜ CET

Περιγραφή

JJ de Wilde & Jongkind 9511
c. 20 km SSE of Doussala.
Large liana in high forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careljongkind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 11:41 ΠΜ CET

Τόπος

Yarmein, Liberia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stekkelpak

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2009 02:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanuar_idc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 12:27 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2005

Τόπος

Sumatera Utara, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kukuh_indra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 11:10 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triatmoko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2009 02:18 ΜΜ WIB

Περιγραφή

Hutan Adat Setulang

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:42 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Was seen in mangroves (near an Ant plant) while markings are distinct, unable to id it (its not an Apollo Jewel).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dddwebbb

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:30 ΠΜ ACST

Περιγραφή

Long way East of range, the first time recorded on Groote Eylandt??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joswan12

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 03:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυομμάτινες (Υποοικογένεια Polyommatinae)

Παρατηρητής

swainsona1

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 02:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Near the base of a Swainsona species plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankaz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 07:22 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:33 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 11:42 ΠΜ AEST

Περιγραφή

long distant shot from the bridge down into tree canopies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 11:10 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bush-tj

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 01:05 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paluma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2014 11:24 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Pararistolochia deltantha . Fruit : any month . Background - raspberry leaf . 1-12-14 .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paluma

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2015 11:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Pararistolochia deltantha . 23-1-15.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2016

Περιγραφή

medium slender tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garywwilson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2012 10:54 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Described: Krosnick, A.J., Ford, A.J. & Freudenstein, J.V. (2009) Systematic Botany 34: 381.
This species is a larval host plant for Red Lacewing butterflies (Cethosia cydippe L.) and Cruiser butterflies (Vindula arsinoe Cramer).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_e_smith

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 05:14 ΜΜ AEST

Τόπος

Dubuji Boardwalk (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2009 09:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hednota

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 04:54 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apteryxrowi

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Douglas Track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelbyfarmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 02:26 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Flowering vine, photos taken 4 days apart.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Sighting and photos (c) ozzieinquisition.
Field Notes - caterpillar stage feeding on leaf..orange dots poison to birds and act as warning .Poison injested from ' dutchmans pipe' plant it feeds on only

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:10 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronef

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 04:08 ΜΜ AEST

Περιγραφή

First casual look it seemed like a passionfruit until I examined it. It is not that.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 11:48 ΠΜ AEST

Περιγραφή

the larger clusters would measure 30cm across

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

cesdamess

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 03:13 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 09:03 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2016 12:40 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 01:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenacat

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 08:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sworboys

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2013 01:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

sylian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

On Drypetes deplanchei - Yellow Tulipwood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paluma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2014 09:32 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Passiflora kuranda .Immature - flower diameter is 20-35mm by C2 . Spec. is about 15mm . Flower : oct-nov . . Vine stem diam. to 80mm .

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paluma

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2013 10:19 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Uvaria concava(-)Annonaceae : Fruit : jan-april

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannatree

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 09:03 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

apteryxrowi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 07:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteogrilli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 09:03 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:49 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 01:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 01:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

butterflies seem to love it

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aardvarksinc

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 02:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 08:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 12:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 10:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stumbling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:01 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherrk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2006 11:26 ΠΜ AEST

Περιγραφή

DCF 1.0

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braden1

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 04:17 ΜΜ AEST