Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariubio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 12:21 ΜΜ -05

Τόπος

Isabela, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariubio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 01:31 ΜΜ -05

Τόπος

Mejia, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

mariubio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2018 01:12 ΜΜ -05

Τόπος

Quito, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariubio

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2011 02:22 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariubio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2018 02:26 ΜΜ -05

Τόπος

Isabela, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

In the way to Centro de Crianza de Tortugas Arnaldo Tupiza.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariubio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2018 02:01 ΜΜ -05

Τόπος

Isabela, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariubio

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 10:57 ΠΜ -05