Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Pale yellow resupinate polypore; bruising vinaceous/orange; binding leaves and branches, and also growing on wood. Perennial. With cordons running in different directions under litter. Spores 4.9-6.1 x 4.4um. Basidia with four sterigmata22.2 x 4.9um. Skeletocystidia very thin. No clamps seen. No cystidia seen. The smell is fragrant and agreeable. Pores are round 7-8 per mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On oak or beech. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Beech or oak. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On oak or beech. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 03:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On oak or beech. Park. Waxy and warty surface. The younger areas have an intense yellow margin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Crust with teeth, on Pinus rigidus. Park. Crust is surrounded by Serpula himantiodes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On hardwood. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:27 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Resupinate polypore. On Pinus rigidus. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On leaf and bark of hardwood. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Inside rotten hardwood. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:09 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Resupinate polypore on hardwood of pastel ocher tone and 3-4 pores per mm. Surprised to find heterobasidia on this resupinate polypore. Basidium is divided longitudinally and bears four chubby sterigmata. Spores ON basidium 2.9 x 6.1 um. It bruises when injured. Pores look sugary. It thins out towards a white margin which presents a cottony aspect. Skeletocystidia 2.4-2.9 um. It presents finger-like hyphae on dissepiments. White rot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:10 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fluffy white clumps, on rotten hardwood. Park. Conidiophore is made of troops of erect and branched hyphae/verticillate. Spores with up to one septa are born at tips. They look like trees covered with snow. Spores with various size and shape. The biggest seen (twisted one) measured 49 x 7.4 um. The last cell from where spores are born has various lengths 24-32 um. There were some shorter than that.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:15 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On decorticated hardwood, on bark and on Physisporinus crocatus. Spores 7.4-10 x 3.7 um. Basidia 20.9 x 8.6 um have six sterigmata. Clamps present at base of basidia and in subhymenial hyphae (2.9 um +). Lots of crystals present. Crust has warts and it also takes the shape of the pores of its host. Pruinose; with a sweet and agreeable mushroom smell. Looks watery and thin and it is penetrating the polypore mingling with its hyphae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Parasitizing Serpula himantiodies. Pinus rigidus. Park. White structures look like upside down brooms. Troops of them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Underside of deciduous bark. Park. What a surprise! The white cordons are supporting spheres that start white and as they mature, turn light brown-peach. Each sphere is made of inflated cells; one measured 74 um in diameter. There are several types of clamps.
Karen Nakasone told me that these are called bulbils and Sistotrema and Leucogyrophana s.l. produce them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 02:19 ΠΜ EST

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Warty orange crust; growing on underside of rotten, wet hardwood at edge of pond. Spore print has the same color as crust. Spores are ornamented and subglobose 7.9 x 6.9 um. When older it becomes pale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Ocean Twp, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pine Barrens. Crust with a gauzy aspect and a hint of green. Spores are globose ~ 6.1 um in diameter including ornamentation. It was growing on wood and starting to cover another crust fungus Botryobasidium sp. There plenty of navicular spores from the secondary fungus seen. T. echinospora has thicker body than Botryobasidium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 09:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White parasite growing on Resupinatus sp. Conidiophore erect branching from a repent hyphal base that extends on the gilled fungus, up 111 um tall. Spores are born at tips. The growth manner gives the fungus a velutinose aspect.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:10 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Embroidery-like crust, on rail road tie treated with creosol. Pine Barrens. spores ornamented: 2.9-3.2x 3.8-4.9 um. Basidia 6.1 x 9.8 um, chubby. Hyphae with clamps up to 3.7 um wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 09:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

While working on a crust fungus, several transparent jelly units were seen. The body was made of these grapes-like structures. Biggest 17.2 x 13.5 um. On decorticated hardwood at the beach. Micro in water and also in Phloxine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 02:02 ΠΜ EST

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On hardwood fallen on the beach. Park. Spores 3.7-4.9 x 2.4-3.7 um with one drop. Skeletocystidia with incrustations towards tip. Double clamp connection seen. After being wet it released the most wonderful sweet intoxicating fungal smell. Basidia 20.9 x 4.9 um. Crust is made of teeth with various shapes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:42 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On side of Pinus rigidus. Spores 2.4 x 5.4-6 um a bit curved. 3-5 pores per mm. The smell was wonderful, after being wet; something sweet and fungal(intoxicating). Hyphae on dissepiments 2.4 um wide. Two types of hyphae: skeletocystidia 3,7 um wide, and simple hyphae with clamps 2.4 um wide. There is something with a round tip and clamp at base 4,4 x 14.8 um. Although it gave a good spore print, basidia were not seen clearly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On hardwood. Park. It is growing among moss and several other fungi species and lichens. Polypore has 3-6 ppmm very irregular in shape. Crystals on hyphae/cystidia from dissepiments make it have a sugary aspect. Clamps on skeletocystidia and hyphae. Spores 4 x 4.9 um. Skeletocystidia ~3.7 um. Simple hyphae with clamp 1.4 um. Unable to see basidia although there were plenty of spores around. After being wet it smells of edible mushroom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On decorticated beech and on bark. Park. Interesting to note that the specimen on bark, at right is younger and has a margin with two tones and setae are absent which is not the case on the left sample in which setae cover all areas and margin is gone. Steae 9.8 x 74.4 um have a simple base, and are covered with some sort of thick matter. Some setae have a bit bent tips.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:05 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On decorticated beech. Park. Waxy and warty aspect.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On decorticated beech. Park. Gauzy appearance. At close view, the asexual conidiophore is made of loose brown septate hyphae 4.9-7.4 um from where the helicospores are born. Helicospore is coiled 3-4 1/2 times and ~ 19.7 um in diameter. Cell is 3.7 um thick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 08:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White fluffy stuff growing inside the core of an apple. I observed it for few days and it grrew bigger. Cells have septa and and covered with papillae. In one photo it is possible to see perhaps a conidiospore forming at tip of a papilla. Individual cell ar e~37 x 61um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 05:02 ΜΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by chance inside a crust fungus. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:27 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Pinus rigidus needles that were covered with an abandoned pine plank. Pine Barrens. This species have been found on the same spot for few years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:33 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On cross section of log. Oak. Pine Barrens. 5-mostly 6 ppmm. When wet with water it becomes kind of gelatinous. Pleurotus smell(edible). Pores are lacerate with a creamy tone inside them. Spores are curved 1.7 x 5.1 um. Skeletocystidia are wavy, twisted; some have contents, simple septa, constrictions and thick walls, up to 3.7 um wide. There are bunches of finger-like hyphal ends on dissepiments. Basidia have clamp at base and four sterigmata 17.2 x 4.9 um. There were some capitate cystidia and ends with other irregular shapes, even forked ones.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:35 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Mixed pile of oak and Pinus rigidus. Crust has granulose aspect and rhyzomorphs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:45 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Pinus rigidus. Surprisingly it is growing again on itself on an old frutibody.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:47 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On mixed wood. Ceraceous aspect. Palisades of basidia with a long narrow base, up to 64.8 x 9,8 um; four sterigmata. Spores may be finely ornamented with a prominent apiculus 6.1-7.4 x 9.8-11.1 um. When working on the preaparation I noticed that a lot of spores seemed to be in the wrong place. When I tried to figure out the genus it says "subhymenium thickening, trapping numerous spores".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:48 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fluffy fungus on mixed wood pile. Dusty to touch. Conidiospores are oval 3.7 x 5.4 um and produced in chains from finely ornamented septate conidia/ramoconidia 2.4-3.7 um. Many spores were budding from both ends.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 02:55 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spores may be finely ornamented 2.7-3.7 x 4.4-7.9(8.6) um. Long strands of hyphae with fine ornamentation 2.9 um wide. Gloeocystidia immersed and exerting among basidia, ending in a papilla. Basidia 44 x 4.9 um.Subhymenium is golden in water and also in koh. Simple septa present and clamps too. Soft to touch in contrast with Stereum which feels rigid to touch. On side of huge Pinus rigidus. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:17 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Pinus rigidus stick, buried under rail road tie. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:08 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Crust with teeth, on old rail road tie. Pine Barrens. White crust fungus has crescent spores. They measure ~1.2 x 2.9 with 1-2 drops. Four sterigmata. Clamps at base of basidia and nodulose hyphae below them. Few cystidia seen, some irregularly shaped and others with capitate to pseudo-capitate ends. The crust looks like a work of embroidery with scattered knots and arachnoid subiculum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 09:39 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by chance while scoping a crust fungus. Swampy area. Pine Barrens. Longest spore: 98 x 4.4 um, with 9 segments.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:14 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On old rail road tie treated with creosol. Pine Barrens. Naviculate spores: (L)12.8-9.8 x 5.4-4.9 um. 6-8 sterigmata seen. Basidia 17.2 x 9.8 um. No clamps seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:03 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On standing almost dead deciduous wood, in a swampy area. Pine Barrens. spores globose to subglobose: 6.1-6.4 x 7.9um. Some spores had odd shapes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:47 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On rail road tie. Pine Barrens. Crust has craters on hymenium. Hyphae is finely ornamented and has plenty of clamps in all structures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:48 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On the ground, hidden under rail road tie. Pine Barrens. Crust has craters on hymenium. Hyphae is finely ornamented and has plenty of clamps in all structures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:57 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pine barrens. Swampy area. Crust fungus with craters on hymenium. Hyphae and cystidia finely ornamented. Clamps abundant; in all structures. On maple.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 03:45 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White fluffy fungus growing on a crust fungus. Swampy area. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 03:51 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On burnt rail road tie. Basidia have four fat sterigmata from which long and narrow spores grow. Spores 29-37 um long. Some spores look like boomerangs, crescent shape and some have odd lateral growths. Basidia 9.8 x 19.7 um; sterigmata 12.3 x 7.4 um. It reminds me of Tulasnella deliquescens BUT the spores in this one are too crazy and thinner. Some spores do look like what I propose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 09:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found by chance while inspecting what looks like a slime mold that was growing on Trichaptum biforme. The brown matter is from the slime mold head. Biggest oospore: 19.7. Some seemed to have an antheridium(base). Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:27 ΠΜ EST

Περιγραφή

Parasitizing a Diatripe sp. Fungus has a fluffy aspect. Conidiospores have a segment and are bent at point of attachment to conidiophore. Size is very variable: 4.9-17 x 14.8-27 um. Natural color is peach-pink.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:01 ΠΜ EST

Περιγραφή

On side of fallen maple. Perennial. Fruitbody was very long. 6-7 ppmm. Pore length 1.6mm, A new layer of pores was growing on the old one which had the pores sealed. Pore edge is fibrose from the exerted capitate cystidia and hyphae with incrustations. Clamps are present. Unable to see basidia or spores on new layer. Capitate cystidia 7.4 um, basal hyphae is 3.7 um wide. There is also simple septa on subhymenial layer and skeletocystidia. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:27 ΠΜ EST

Περιγραφή

Parasitizing a Diatripe sp. Fungus has a fluffy aspect. Conidiospores have a segment and are bent at point of attachment to conidiophore. Size is very variable: 4.9-17 x 14.8-27 um. Natural color is peach-pink.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:37 ΠΜ EST

Περιγραφή

Round spots coalescing to form bigger fruitbodies with caps. A lighter and narrow edge. Hirsute near point of attachment. Frutibodies are small. On fallen maple. Pine Barrens. Spores are very thin: 7.4-9.8 x 2.4 um. Cystidia with thicker tip and a septa at base: 5.4 um wide. Below the septa the walls are thicker. Some other cystidia from dissepiments are shorter with a clamp at base. Skeletocystidia is tangled; there was some reaction to Melzer in cystidia and skeletocystidia. 1-2 ppmm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:40 ΠΜ EST

Περιγραφή

On fallen maple. Bruising. Thick and bumpy. Margin purplish. It forms a narrow edge/margin. Recognized by sight. Cracking when dry. Bruising, in a wet state. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:47 ΠΜ EST

Περιγραφή

First it looked like a Peniophora when lamprocystidia were seen with lens. Micro showed all the structures to have a light brown tone. Lamprocystidia are very abundant and are found even when the basidiocarp is young. On a fallen maple. Pine Barrens. The crust here has been attacked by an Athelia sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:55 ΠΜ EST

Περιγραφή

First it looked like a Peniophora when lamprocystidia were seen with lens. Micro showed all the structures to have a light brown tone. lamprpocystidia are very abundant and are found even when the basidiocarp is young. P. crassa is purple when young and with age it turns brownish. On a fallen maple. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:12 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On deciduous wood, on a slice of it. Pine Barrens. Edge of river. Spores ornamented: 4.9 x 3.8 um without ornamentation. Basidia stout 7.4 x 6.1 um. It presents some kind of skeletocystidia with incrustations, with narrow base. 2.9 um wide towards tip. Clamps seen. Margin gauzy, delicate and white, and pores are creamy in color 3-6 ppmm. Subhymenium arachnoid. It can be seen through pores. The whole polypore is so delicate. It looks arachnoid in its construction. Falls apart easily.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 03:32 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On standing dead deciduous wood. Pine Barrens. Swampy area. Spores 7.4-8.6 x 17.2-32.4 um; up to eight segments. Basidia 54 x 5.4 um withou counting sterigmata which are very long up to 74 um long! The subhymenial hyphae is not ornamented; with simple septa; anastomosing; lots of crystals seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:52 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Pinus rigidus. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:15 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On rotten dead and standing Atlantic white cedar. Thin, delicate and of poroid aspect crust forming some sort of patterning; thinning towards margin. Perhaps T. gracillimus. Spores are a bit narrow at distal end: 2.9 x 5.4 um. Basidia 17.2 x 7.4 um. Cystidia 24 x 4.9 but they are all missing the shape of the tip!, with simple and double rooting system. When dry it looks arachnoid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:07 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny laterally attached by a short hairy foot caps; growing on an old crust fungus; edge of swamp. Pine Barrens. Spores 4-4.9 x 6.4-7.9 um. Cap 4 x 2mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:22 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On standing dead deciduous wood. Edge of swamp. Pine Barrens. Hymenium acquires a droopy aspect, making it look as if it has teeth. Karen Nakasone suggested P. livida/fascicularia. Other sources say P. tuberculate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:23 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a horizontal manner. Its aspect is merulioid. On deciduous wood at edge of swamp. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:31 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Resupinate polypore with a delicate white margin. On hardwood at edge of swamp. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:50 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Resupinate polypore with a delicate white margin. On hardwood at edge of swamp. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:03 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On deciduous wood. Pine Barrens. 4-6 ppmm. Margin not specialized. Teeth lacerate, irregular in shape and size. White rot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:00 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On deciduous wood. Pine Barrens. Cracked aspect when dry. Thicker than Athelia. Arachnoid margin. Candidates: Xylodon/Schizopora bresinskyi or Botryodontia tetraspora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:15 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On deciduous wood. Pine Barrens. Crust of warty aspect. Arachnoid. Iridescent. Candidates: Botryodontia tetraspora or Xylodon/Schizopora bresinskyi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:07 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On deciduous wood. Pine Barrens. Substantial size of resupinate polypore. 6ppmm. Margin wide, gauzy and with lighter color. White rot. Rubbery and a bit stretchy; up to 2mm thick. Smells of something sweet mixed with some ointment. Spores 3.7 x 1.9 um. Clamps, on hyphae 2.4 um wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:20 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On decorticated deciduous wood. Pine Barrens. Margin of gauzy aspect, thin, delicate. 6ppmm of irregular shape; some joined, some are maze-like. Spores crescent shape: 3.7 x 1.2 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:02 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Atlantic white cedar; underneath. Sharing it with two other resupinate polypores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:08 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On deciduous wood. Pine Barrens. Teeth/warts of waxy and pruinose aspect. Margin white and thin. Swampy area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:21 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On deciduous wood. Pine Barrens. Teeth/warts of waxy and pruinose aspect. Margin white and thin. Swampy area. Tree was suspended on other trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 02:45 ΠΜ EST

Περιγραφή

Waxy crust on decorticated deciduous wood. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:36 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Resupinate polypore; growing on deciduous wood. Abundant. Edge of swamp. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:04 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Merulioid crust on decorticated deciduous wood; edge of swamp. Pine Barrens. Suggestions for it: P. livida/fascicularia or tuberculata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:55 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Crust of warty aspect with abundant exerted and delicated cystidia. Pure white when young; maturing to a gray-pale yellow tone and growing teeth! On hardwood, at edge of swamp. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:57 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Crust of warty aspect with abundant exerted and delicated cystidia. When younger is pure white and matures to have teeth and acquires a creamy color. On hardwood, at edge of swamp. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 04:22 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Crust with teeth. It has a sugary aspect which is more abundant towards margin. Edge of swamp; on hardwood. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 03:19 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On hardwood, side of creek. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found by chance while scoping an ascomycete found in a swampy area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 09:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On ginkgo leaves still on the tree. 2-3 abaxial appendages. 3 constricted segments among apical hyaline cells. Long apiculus on axial end .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 03:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cap 9.5 mm wide. Single. Lateral attachment to substrate. Margin is uneven/wavy. Gills are spaced. Hygrophanus and striate close to margin of cap. Basidia 29 x 7.9um with four sterigmata. Spores 4.9 x 7.9 um. Mixed woods. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 08:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Paeonia officinalis. Garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 11:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Lumberton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Clematis sp. Radially concentric brown structure. Spores of irregular form 12.3 x 2.9 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Recognized by sight. The weeping crust.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Ocean Twp, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Brick color crust with warts. Hardwood stump. Pine Barrens. Crust staining red. Dendrohyphidia present. Spores 3.7-4.4 x 6.9-9.3 um. Two types of cystidia with clamps at base. It has hyphae with contents in the form of tiny drops and thick walls with septa, 4.4 um wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 08:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Side of path; among foliage. Park. Stem 9cm, cap 2.5 cm. Decurrent gills; veil remnants on edge of cap. Spores 3.7 x 8.6 um. Clamps in veil cells. Edge of gill has abundant cystidia without ornamentation; side of gills have less cystidia with some crystals at tip ~ 44.4 x 18.8 um. Stipe has scales and clamps on hyphae. Cap has a combination of spheres and irregular inflated cells.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 10:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Rotten hardwood. Pond. Park. Crust of gelatinous aspect, thinning out towards margin. When dry, it becomes cracked, looking like a crust made of islands connected by few threads. Spores 3.7 x 7.4 um. Gloeocystidia 55.2 x 5.4 um. Basidia 19.7 x 6.1 um. Two sterigmata seen. Spore print white. Fishy smell. Nodulose hyphae in subhymenium. It is been attacked by a brown spored fungus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 10:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Harwood. Pond. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 10:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hardwood. Edge of pond. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 03:01 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing above 6 feet from ground, on hardwood always submerged in pond. Park. There is the possibility of being C. parvulum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 02:24 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On deciduous small stick, at edge of brook. 1 pore is bigger than 1mm. 2.2 x 1.1 cm; no cap, only a 1.5 mm edge. Pine Barrens. Spores (4.4-4.9 x 9.8-12.3 um) reacted to Melzer but not the other structures. It has some cystidia of various shapes and one looked like a Y. There are two types of hyphae in context, one with thick walls, the other one thinner. I saw one clamp and few simple septa on context. Basidia 19.7 x 7.4 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 01:54 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On bark on its hidden surface. Thin crust with scattered teeth. Teeth have hyphae with incrustations at tip. Clamps are present on all structures. There are immerse gloeocystidia 61 x 8.6 um.. Basidia with 2-4 sterigmata 22.2 x 7.4 um. Pine Barrens in a swampy area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 03:18 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On giant dead oak. Frutibody is pretty robust. 7mm long teeth. Spores subglobose 4.4-7.4 x 5.4-7.9 um. Some have one drop. Pine Barrens. Side of road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 08:36 ΜΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On maple, among lichen; gauzy and thin fruitbody. Spores look like butterflies, candy corn, hearts and triangles from front view. Pine Barrens. Swampy area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:14 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On decaying Pleurotus ostreatus. Pine Barrens. Tufts of brown septate hyphae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:42 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On hardwood stick in a swampy area. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:46 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On fallen Atlantic white cedar. This is the third time I have found it here. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:51 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On side of creek on a hardwood stump. Color seems too grayish; perhaps the cold weather? or maybe is something else. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:57 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On hardwood. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 03:05 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On hardwood, side of creek. Pine Barrens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 03:11 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On hardwood, side of creek. Pine Barrens. It was sharing the wood with Plebiopsis crassa.