Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 04:04 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On hardwood. Shady woods. Cap is 2.5 x 1.6 cm. Photo is not fair to show the scales on its cap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:05 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Bunched funguses. With globose cells on cap (remnants of universal veil). It deliquesced before micro was done. Shady woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 04:10 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Single. Shady woods. White mycelium at its base. Cap 16mm; stipe 16mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 03:44 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Complex group. Only white was seen on it. Stipe is fibrose. Cap 12mm; stipe 3.4 cm. Ground under hardwoods. Shady woods. Single. Cap released an ointment-herbal smell when cut.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 04:06 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On ~2.5 cm wide rose stem. Shady woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 01:00 ΜΜ WET

Περιγραφή

Side of hill. Under hardwoods. Huge size. No clue what it could be. It smells like Pleurotus. Flesh of gill has clamps. Spore print is white and was negative to Melzers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 03:28 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On very rotten hardwood. Shady woods. Botryobasidium species are hard to ID to species level only with the presence of their asexual stage, which is the case here. The size of the conidia varies enormously. Before the conidia matures: ~14.8-13.5 x 9.8 um. The hyphae narrow towards the fertile tips; they are wider towards the base of the conidiophores: ~11.1 - 4.9 um wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:37 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Perhaps ciliatus. On rotten hardwood. Sharing the substratum with Polyporus tuberaster. Cap is 2.3 cm; foot is 4mm. 2 pores per mm; they descend onto the foot but as not as deep as on the cap. Fibrose margin of cap. Cap has some scales. Two units at some distance of each other. Photos 3 & 4 were taken three days later. The biggest odd spores were 19.6-16 x 4.9 um. Polyporus tuberaster was growing on the same tree: https://www.inaturalist.org/observations/215220419

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:45 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Specimen examined: cap 11mm; stipe 2.7 cm. On a tiny piece of hardwood. Shady woods. Cheilocystidia 64.8-49 x 19.7-14.8 um. Pileocystidia 54-51 x 29-19.7 um. Pluteus nanus has been suggested.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:39 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On rotten hardwood. Shady woods. Two last photos from 4/17 showing cap development.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 05:31 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On rotten and wet hardwood. Shady woods. Area is subject to temporal flood in winter. The funguses had an unpleasant smell of old ointment.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 08:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Slimy orange sheet on recent cut tree. Fusicolla m. is a complex. The orange tone is giving by the presence of carotene.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:04 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Two units of small size. Under hardwoods. Shady woods. Caps with prominent umbo. Specimen examined: cap 13mm; stipe 2 cm. Gills are attached with a decurrent tooth. Stipe had a silky aspect and fell apart very easily (longitudinal rags). Herbal smell detected from cap. Cap has a fine fibrose aspect. Stipe base has a compact aspect where the mycelium trapped organic debris; only few fine white fibers were seen around it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:28 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On rotten hardwood. Shady woods. Single. The photo 4th and the others were taken three days later. Unable to see a basidium. 2 pores per mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:17 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Crust of gelatinous and glassy aspect; it has grown randomly threads that look like long teeth. It bears long cystidia with a round base. On rotten hardwood laying against the ground. Shady woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 05:11 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On hardwood debris. Shady woods. Area is subject to temporal flood in winter. Cap 1.5 cm; stipe 5.5 cm, enlarged at base and with extended mass of mycelium of 1 cm long. Stipe is fibrose and has exerted caulocystidia. It has a difficult to describe smell of ointment and herbs; weak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:34 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On debarked hardwood stick. Shady woods. Single. Microscopy was focused on the brown area around the pseudo stipe. It is composed of golden brown hyphae (or cheilocystidia?) with a clamp at base. The rest of the cheilocystidia on the gills doesn't have this color. Cap was 19 x 10mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 05:18 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On ground with lots of hardwood debris. Shady woods. Area is subject to temporal flood in winter. Examined specimen: cap 2.3 cm; stipe 5.5 cm; with a hairy base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 04:54 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Five units. Three on a Wisteria old stem. The other two were younger and scattered. When the fungi were lifted, guttation was seen on the creamy mycelium that was surrounding the stick. By chance, the stick was smelled and it had a fetid smell of rotten cabbage. Stipe is dark and velutinous. Inside an abandoned convent's garden. https://www.inaturalist.org/observations/206749454

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 04:24 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Lamium purpureum. Side of rural road at Old Mondego River edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 04:33 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On an old black ascomycete. The fruitbody forms rosettes (plume-like) around the ostiole of the perithecia. Shady woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 10:21 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On unknown hardwood branch. Shady woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 04:39 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Carpinus betulus small dead branch. Biggest perithecia 2.5mm; single to bunched. Shady woods. Crush gave a sepia-orange color in KOH; later it turned into a brown tone. Granules inside are of a dirty yellow tone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:06 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Three units on a hardwood stick found on the ground. The cap of the specimen examined was 3.5 cm x 2.5 cm. The pseudo stipe was 4mm long and heavily covered with fibers. Cap's margin is inrolled. Shady woods. New feature observed near the attachment area of gills to pseudo stipe: golden brown hyphal ends (or setae?) with a basal clamp. The outer surface of the setae is capable of cracking, revealing a second inner layer. This area is observable on the photos of the gill side. Clamps are present in all structures. Transversal cut of cap shows a spongy flesh.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:23 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On hardwood. Abundant in the area although scattered. Shay woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 09:50 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Inside a structure containing rain water and blackened leaves. The creature has a long flagellum . It moves by contraction-expansion of body. Inside an abandoned convent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 05:14 ΜΜ WEST

Περιγραφή

The organism can move by spinning and by advancing forward with the crown as a guiding area. Abundant. Water was collected from a seepage, at the side of a Mondego River levee. Perhaps T. volzii?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 12:24 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Black fungus on last year Lilium stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Helicodendron conglomeratum
( distal end of the coil is going clockwise, shown on the last photo)
On submerge wood in a stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 03:24 ΜΜ WET

Περιγραφή

On Laurus nobilis. The black specimens are old and soon will fall down. Mossy hill. Photos #9 & #10 were taken on 4/23. Basidia and spores were found this time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 04:34 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Mixed woods: lots of Acacia sp, Eucalyptus globulus and Pinus sp. Sandy soil. Cap 4.9 cm; stipe sticky 8.4 cm x 9mm; volva 2.8 cm (H). It has a faint fruity-edible fungus smell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 05:30 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Crust of gauzy aspect, growing on a rotten crumbly hardwood log; inside a wine cellar (dark and wet) in an abandoned convent. Crust is very thin and has cordons. At maturity it acquires a creamy tone. It peels off the wood as a veil or a very fine piece of textile. It is sharing the same log with Jackrogersella multiformis. Clamps are present on thin hyphae and lots of pointy/acicular crystals. Basidia very stout. Spores super tiny. The presence of the acicular crystals and small size of spores differentiates this species from T. farinacea and T. stellulata. My spores are smaller because it was hard to measure them so the ornamentation was not considered.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 04:16 ΜΜ WET

Περιγραφή

On Laurus nobilis. In the roofless room of an abandoned convent. The fruiting was around two meters above the ground. I collected a piece of it and it feels corky. When it is decaying, it turns almost black, falls off and piles on the ground. Photos #5 & 6 are from April 11 (26 days later). Photo # 7 was taken on 4/22 and finally it was producing basidia and spores. The galls acquires a kind of old rose tone then basidia are produced giving it a pruinose aspect.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 05:05 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Parasite growing on Helvella 'varia'; inside a room in an abandoned convent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:33 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Laurus nobilis. Mossy woods. I was lucky again to be able to find it at the right time when it is producing its basidia and tons of spores. The whitish aspect is given by the basidia and spores growing on the galls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 05:19 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On hardwood in shady forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 05:12 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Three units. Brittle. Under hardwoods in shady forest. Examined specimen: cap 1.5 cm; stipe 3.6 cm and continuing on a 1.8 cm mycelium that packed soil around it. Although the soil was a bit moist, it hasn't rain for few weeks now. Caps were light in color. Gills decurrent forming some furrows on upper stipe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 04:46 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On hardwood. Shady forest. Cap has blue fibers so does the stipe but they are scattered and few more together at its base. Cap 5.8 x 4.8 cm; stipe 6 cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 04:55 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Crust on Laurus nobilis, several decimeters in extent. Shady woods. The textured appearance is given by the presence of an ascomycete Nectria-like scattered and immersed. Gloeocystidia present and variously shaped. Spores are finely ornamented and had a strong reaction to Melzers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 04:58 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Cap fibrose 2.2 cm; fibrose silky stipe 7 cm x 7mm at base. Under hardwoods. Shady woods. Solitary. Cystidia are present on edge of gill, side of gill and with two types on the stipe: with crystals and shape similar to the other two mentioned before and changing to a smooth clavate shape and without crystals, downwards on the stipe; all with clamps at base. Unable to have a good sight of the basidia which are 4-spored and are ~19.7-22.2 x 4.9-7.4 um. Earthy smell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungikingdomqc

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Collection: FG0149

-On dead conifer wood

  • microscopy done in Melzer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:53 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Found on a barkless hardwood stick, in a riparian area. It has a bulb at its base. The stick was brought home and another unit fruited. From a 6mm primordia (2nd day), it expanded fully in the night to a 1.65 cm tall cap and 2.8 cm stipe (3rd day). In the morning of the 4rd day it collapsed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 02:41 ΜΜ WET

Περιγραφή

Among grass, weeds and moss. Park. Spores have spikes: 8.6-11.1 um but many were smaller than those. Spores were measured without ornamentation. Top 4.2 cm; 7 cm tall including rooting system.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 04:48 ΜΜ WET

Περιγραφή

New fruitbody is growing at upper right. It was growing on a standing hardwood but also on an inch thick rose stem. When dried is hard; when wet it is pliable and white surface is hirsute. Spore print is white. Side of dirt road; side of Old Mondego River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 09:48 ΜΜ WET

Περιγραφή

Under hardwoods. Hygrophanous. Two together. Biggest cap 3.7 cm; stipe 10 cm; base 1.6 cm; stipe is hollow and smooth. Cap is sticky and has an umbo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 09:48 ΜΜ WET

Περιγραφή

Under hardwoods. It had a notorious extensive mycelium with a pale tone as the cap, growing among debris. Decurrent gills; cap 7.2 cm is sunken at center; fibrose, spongy stipe 5 cm; 2 cm at its base. The cap is more orange in real fungus. The spore print was a bit shy. It has a pale tone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:23 ΜΜ WET

Περιγραφή

Side of road; grass mixed with wild flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 09:14 ΜΜ WET

Περιγραφή

Ground. Few units on the spot. Hidden wet woods. Side of Old Mondego River. Cap around 4.5 cm; stipe 6 cm; 8 mm wide at base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 09:02 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Trifolium repens. The leaf was kept wet for some time and the pale spots revealed themselves as structures bursting through the leaf dermis, creating few 'rays'. Asci 8-spored; paraphyses present. Spores are asymmetrical; one side is pointy. The ascomycete has a gelatinous appearance and consistency. The black spots are from Polythrincium trifolii. Side of rural road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 05:21 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Delicate crust on an old piece of construction, inside a wine cellar of an abandoned convent. Length of rays and the presence of cordons match A. medium. Only one tuberculate spore was seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:45 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Trifolio repens leaves. Side of rural road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 05:58 ΜΜ WEST

Περιγραφή

High up ~4 mt from the ground. On Laurus nobilis. Inside a roofless room in an abandoned convent. The lower fruiting has already been posted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 04:50 ΜΜ WET

Περιγραφή

In backyard. It presents golden oil cells on cap surface. Update: After examining several Parasolas, now I know that the golden cells are the beginning of the cap hairs! although spores don't match P. auricoma.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:42 ΠΜ WET

Περιγραφή

Ground on unimproved lawn. Spores 7.4-8.6 x 13.5-17.2 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 11:38 ΠΜ WET

Περιγραφή

Unimproved lawn. Backyard. Cap 8 cm, stipe 12 cm; stipe base 2.3cm. Spore print is brown-rosy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:09 ΜΜ WET

Περιγραφή

Backyard. Ground on unimproved lawn. Spores 7.4-8.6 x 13.5-17.2 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 06:09 ΜΜ WEST

Περιγραφή

There were several plants presenting fasciation. Field.
Wikipedia:
Fasciation (pronounced /ˌfæʃiˈeɪʃən/, from the Latin root meaning "band" or "stripe"), also known as cresting, is a relatively rare condition of abnormal growth in vascular plants in which the apical meristem (growing tip), which normally is concentrated around a single point and produces approximately cylindrical tissue, instead becomes elongated perpendicularly to the direction of growth, thus producing flattened, ribbon-like, crested (or "cristate"), or elaborately contorted tissue.[1] Fasciation may also cause plant parts to increase in weight and volume in some instances.[2] The phenomenon may occur in the stem, root, fruit, or flower head.

Some plants are grown and prized aesthetically for their development of fasciation.[3] Any occurrence of fasciation has several possible causes, including hormonal, genetic, bacterial, fungal, viral and environmental causes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 11:34 ΠΜ WET

Περιγραφή

On the wall; inside a dark, damp wine cellar, in an abandoned convent. Its body has 10 segments.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 05:07 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On a spiny dead stem. Inside an abandoned convent. Caps have hairs that stick out on the margin. The caps are hanging from substratum by a small point of attachment. Biggest cap was 12mm wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 05:11 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Biggest cup ever seen: 1 cm in diameter. Hairs are 1.5mm. On soil, among moss. Color is really a deep orange with some red in it. It has few pairs of setae inside a 'wing'/sheath. Rooting is narrow, from 1-2 'legs' on marginal setae; up to 4 on excipulum setae. Spores are all round.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 06:12 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On echium plantagineum. Field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 04:33 ΜΜ WEST

Περιγραφή

6-7 pores per mm. Pore surface is even but pore shape is irregular; sometimes round or rectangular. Not margin. There was a hole on the wood so the polypore grew around it with the same style but I noticed exerted hyphal ends or cystidia. Margin has a lighter tone. On pine plank of a fallen ceiling/roof, second floor of an abandoned convent. The plank is very thin. Numerous fruitbbodies were present. Some were green from algae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 03:43 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Side of rural road, with rich humus. Two units. The biggest specimen had a strange split appearance. When examined, the gills that were exposed acquired a different aspect than the rest and produced less spores! Cap has golden hairs. Cystidia were present on edge of gill but they presented themselves deflated. Stipe is brittle made of parallel inflated hyphae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 10:39 ΠΜ WET

Περιγραφή

Photo by Professor Paulo de Oliveira. Micro by Maricel Patino. Mossy woods. Plenty of Laurus nobilis. When you walk and rub its leaves, hmm... the smell that arises is marvelous: some kind of ripen fruit. I wonder if this coloration means that it is the right time to collect to observe the elusive fungus. The tissues were very tender and watery. With the loupe you could see the exerted naked basidia. At micro, I saw plenty of them and tons of basidioles, slightly embedded in the vegetative part of the fungus, the antlers, the gall. Eventually, the gall ages and develops longitudinal ridges, darkens and falls off to the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:16 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On humus made of broken down/decomposed water hyacinth/Eichhornia crassipes. The soil looks dark and smells earthy. The hyacinth has been discarded here many times previously. Weeds grow vigorously here. Side of Old Mondego River. There were two bunches of these gilled powdery mushroom. The first one had 30 units in several caespitose form. This is the second one and had six units in another spot. The smell of cap is close to almost dry cow patty. Very sharp and disgusting smell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:25 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Bidens frondosus/B. melanocarpus. https://bladmineerders.nl/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:09 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On unknown grass sp. growing along edge of rice fields. Rural road/Old Mondego River side. The fungus first appears as a gluey substance of cream color on the grass inflorescence; sometimes there were purplish spots. It matures to a muffin-like structure of light cream tone, full of single cells that reproduce by budding. The contamination was very extensive (several kilometers) along the corn fields.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:34 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Oryza sativa grains. They were growing on the space between cracks on husks. Rice field, along Old Mondego river. Two options for the species: A. alternata or A./Trichoconiella padwickii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 04:20 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Platanus orientalis. Both states are present now. Edge of Old Mondego River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 04:42 ΜΜ WEST

Περιγραφή

The Gasteroid fungus has been attacked by an ascomycete. Its outer skin was 1.3 mm thick. Ornamentation on spores is ~2.4 um long. The gleba has a fainted marbled appearance near the outer skin. Top was 4.5 cm in diameter and the whole fruitbody was 7.5 cm long. On the ground, among hardwood leaves. This area is dark due to the tangled vegetation above.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 04:58 ΜΜ WEST

Περιγραφή

The spots have a neat design and in the lighter colored ring there are 'pustules'-like structures. The third photo shows the dark round structures that are scattered on the leaf, besides the big spots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 03:41 ΜΜ WEST

Περιγραφή

P. flaccida var. crispulina (on hardwoods). Inside a dark wine cellar; in an abandoned convent. Up to 5 cm tall. Slender branches ending in several tips. KOH reacted to a light orange tone that fades quickly. Photo doesn't make justice to what we saw inside there. This one is younger.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 04:04 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On old hay and oil paint chips from wall. Halocystidia present. In the hall of a building of an abandoned convent. It is curious to notice that the crust is growing facing upwards! Most crust are hidden under wood and against the ground. Crust has an arachnoid aspect.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 03:54 ΜΜ WET

Περιγραφή

On construction and woody debris, on the second floor of a roofless room in an abandoned convent. Cap and stem are scaly. This was a very robust sample. Cap 6 cm; stipe 9 cm x 1.1 cm at base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 03:47 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Cap 1cm; stipe 2.7 cm. Gills are spaced, with a decurrent tooth, and have a fibrose aspect due to the presence of the abundant cheilocystidia. Upper stipe is ornamented with caulocystidia. Two units on a roof beam; inside an abandoned convent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 04:17 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On an old and wet door, inside an abandoned convent. It has a dusty texture. It peels off the wood easily.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 03:15 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Eriobotrya japonica, on tip of leaf, on the dead areas. Garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 02:53 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Rubus idaeus. Garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 04:46 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Side of rural road. White flowers with very long sepals. Long spiny stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clavulina20

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 12:35 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 04:24 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On a floating log on a swampy area. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:50 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Wild area, under a boardwalk. Marsh area. Several units present. Lots of chopped wood in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 04:34 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Populus deltoides. Side of highway. On each brown spot there is a gelatinous matter. Spores don't seem to come from an ascus. Not other structures were seen except for one spore which had a base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 03:01 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Among grass; lawn. Single.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:52 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On the stem of up to 6 mts tall grass Arundo donax. Edge of ditch; rural road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:28 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Side of rural road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:26 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Malva sp. garden. There are two structures present on the leaf: the whitish ones are around 1 mm in diameter and the smaller ones, the perithecia, are ~0.4-0.5 mm wide. The basidiospores are growing from the white structures. Underneath the basidiomycete there are the teliospores with long bases, and one septa. Basidia have septa. Garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 03:57 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On unknown hardwood stump. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 03:48 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 03:56 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Forgotten piece of white bread inside a plastic bag. Fungi were white, yellow, green and dark green. Micro was done on the yellow sample.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 02:48 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Platanus occidentalis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 05:03 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On rotten hardwood buried under dead grass, in garden. Crust has fine hyphal threads, with loose aspect and craters. Basidia with basal clamp, six-spored (Photo is not the best to demonstrate it). Subhymenial hyphae with clamps 2.9-4.9 um wide. Cystidia scarce, with basal clamp. Lots of crystals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 04:12 ΜΜ WEST

Περιγραφή

At base of dead hardwood. Edge of hill. Wild area. Cystidia from edge of gill 9.8-17.2 - 38.4-40 um. https://www.first-nature.com/fungi/psathyrella-candolleana.php

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:32 ΠΜ WEST

Περιγραφή

On dead grass. Lawn. Very small size. Abundant. Stipe 6 cm long, cap 1 cm diameter. Basidia with four sterigmata 20.9 x 9.8 um. Spores 6.9-8.6 x 9.8-10 um front view(mostly present this way). Some are very small 4.9 x 4.4 um, and 5.4 x 10 side view.
Acc. to lit. C. friesii is synonym of C. rhombisporum. It seems to fit it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:21 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Garden, around (nispero) Eriobotrya japonica. Cystidia from edge of gill have various shapes, mostly bowling pin-like; sometimes with a lateral base; sometimes looking like a spoon, all with a narrow base 37-38.4 x 12.3-16 um. Spores 4.4 x 7.4-7.9 um with truncate basal end. Basidium 7.9 x 20.9 um, with four sterigmata. Cap is hygrophanous. In clumps and single. A second type of cystidia, exerted but scarce 38.4 x 11.1 um were seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 08:55 ΜΜ WET

Περιγραφή

Found parasitizing a Helvella sp. Last photo has drawings from: Image from page 377 of "Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz" (1907) Flicker
Other examples: https://www.pilzforum.eu/board/thread/57498-spooneromyces-mit-
didymopsis/
https://www.pilzforum.eu/board/thread/31769-neottiella-albocincta-mit-vermutlich-didymopsis-helvellae/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 04:58 ΜΜ WET

Περιγραφή

On hollow stick of a vine 7mm wide. Abandoned garden of a convent. Delicate aspect; with exerted cystidia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 04:49 ΜΜ WET

Περιγραφή

On Wisteria sinensis rotten branch found against the ground. Inside an abandoned convent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 04:51 ΜΜ WET

Περιγραφή

On a roof beam, inside a dark, humid hall; in an abandoned convent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 04:28 ΜΜ WET

Περιγραφή

On rotten vine branch. Inside an abandoned convent. Helicospores are coiled. Micro is coming.