Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

ctfryar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 10:17 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

lynnparsons

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 11:28 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 08:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helliehoo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014 03:38 PM EDT

Περιγραφή

Tiny Pezizales sp. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:12 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:09 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:27 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsharper

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dms215

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 01:15 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philly96

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2008 04:23 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schoepprj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msr042377

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 09:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianwilling

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 01:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauriedkr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 12:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauriedkr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 01:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyevic

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhartshorne

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:08 AM EDT

Τόπος

Elverson, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_hippie_chick

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jared111

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:10 PM EDT

Ετικέτες

llf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregorygough

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 12:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dossification

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 01:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

rekursiv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 08:16 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2016 12:12 PM EDT

Περιγραφή

Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Many (20-30) individuals seen along the edge of a small pool of water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:44 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghochh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 02:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 06:01 PM EDT

Περιγραφή

This is a picture of Monotropa hypopitys on the South Tract of the Patuxent Research Refuge near Laurel, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 03:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtread1

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 09:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgorsline

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:31 AM EDT

Περιγραφή

Possibly P. noveboracensis in migration. I noted the tail bobbing, but not the distinguishing behavior described in Sibley.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozzicada

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 07:00 AM AEDT

Περιγραφή

After 100 years, finally a large emergence of this elusive species . Found by Judy, photo by Nathan (NJE photography).
On trunks and higher branches of large eucalypts- singing in unison

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2012 12:53 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanlandis

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 07:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginag

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 01:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathcart

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:34 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbno

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Zhejiang, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbrowne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 12:37 PM EST

Περιγραφή

Leaves with seed capsules

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockcreekimages

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balazsdarazs

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 04:14 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ijb2

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 03:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddy_s

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunajmagroir

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruzzone

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 06:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalk909

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 10:12 AM CDT

Περιγραφή

Found in partially shady patch with several other lady slippers along the Paul Bunyan State Bike Trail near Bemidiji, Minnesota.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

kryptonianson

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:30 PM EDT

Τόπος

Tuxedo Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikas2

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmtercero

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 04:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susannajoseph

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 11:16 AM EDT

Τόπος

Rockville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tterrill

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 08:49 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

jackcamino

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2016 01:42 PM EDT

Περιγραφή

Irving @ 14th NW DC; outside panera bread and across from the Columbia Heights Metro Station; poor thing was scared.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

capt-dan

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 08:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

broddgoltur

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 09:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2017 09:00 AM EST

Περιγραφή

Bad iPhone photos but the animal was observed via binoculars for a full 5 minutes before it walked off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimmyjanz

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn573

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyellenbrennan

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 12:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcnature99

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 11:14 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent12

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 02:59 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koyle

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheldonbeldon

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 02:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sholtz

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 07:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chestnutsidedwarbler

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 04:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndebarros

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_fry

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:59 PM EDT

Τόπος

Greenbelt, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiejorgensen2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:50 AM EDT

Τόπος

Greenbelt, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsleigh

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 12:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

mdornback

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 03:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpauk

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 05:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathcart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 06:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:05 PM EDT

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

super_cally

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:59 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahay

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 02:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelu22

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 08:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boon04

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 03:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennykeeping

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2018 05:55 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acapua

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 04:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy-115

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 12:29 PM PDT

Περιγραφή

Thimbleberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharosetta

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

北設楽郡設楽町和市

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ms-signhill

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 04:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwh

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:57 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararoselittlefield

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rare, limestone slope glade

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brewster_mccloud

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmacbailey

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 01:33 PM EDT