Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_knower

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Molt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katyswiere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 11:35 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

anna66803

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 03:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

wild type, definitely american, definitely getting subsumed by invasive vines 🤦‍♀️

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freyathedog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellekc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockcreekimages

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 10:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 12:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frum

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiadavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptporcupine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Washington, DC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 08:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsulzmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coasty410

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 10:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phelishevona

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 09:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phelishevona

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 02:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolyn_copper

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

environeill

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melidesomma

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 07:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdshide

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 03:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily470

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 10:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeclem

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 09:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeclem

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjpasiche

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A healthy colony that is among leaflitter in woods where a small stand of Pinus taeda is present. The P. taeda stand seems to be in decline--need to plant more of this tree in the area if this orchid population is to survive and thrive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katcrowriv

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melidesomma

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 05:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcluderay

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 09:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaritanoir

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 02:06 ΜΜ EDT

Ετικέτες

llf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gulo_mo

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 06:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yakfur

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2013 08:03 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 01:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

23.2) 24.5 - 29.6 (32.7) × (10.8) 11 - 12.8 (13.2) µm
Q = (1.8) 2.1 - 2.6 (2.9) ; N = 19
Me = 27.6 × 11.8 µm ; Qe = 2.4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayden28

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 04:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinne-swdc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 10:13 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

kaynine35

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2012 07:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaynine35

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 02:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

da5nsy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 04:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfryberger

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smartinbiologist

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2016 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smartinbiologist

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 10:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2017 07:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

jerfein

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 10:39 ΠΜ EST

Περιγραφή

Admittedly my worst recording ever but have nothing better to offer. Call can be heard between 11-13 seconds. Call came from natural forest area, not a zoo enclosure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondaridley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 09:45 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

margaritanoir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angcargil

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 04:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

Fence rail on East side of Rock Creek Park Community Garden

Adjacent to:
https://www.inaturalist.org/observations/145525425

Also observed
10/16/2022
https://www.inaturalist.org/observations/139374699

Seen in earlier years in the same location but, though not loaded as an observation to iNaturalist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lvconrad1977

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 09:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Hartland, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammaaay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 12:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcluderay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 02:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amber1066

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 06:58 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

dtread1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 12:52 ΜΜ EST

Περιγραφή

At the top of a large tree. Small, maybe about the size of a Bluejay or Robin. The sun kept going behind clouds so difficult to get the exposure right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sporange

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 04:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 03:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 04:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 04:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyr410

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 04:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 02:42 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparlapiano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:29 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zev12

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 02:19 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwhite3728

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 04:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

witches_butter_7786

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 02:46 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

ctfryar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 10:17 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

lynnparsons

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 11:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 08:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helliehoo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2014 03:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Tiny Pezizales sp. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:09 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serenella

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsharper

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 04:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dms215

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 01:15 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philly96

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2008 04:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schoepprj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msr042377

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 09:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianwilling

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 01:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauriedkr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauriedkr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 01:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyevic

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhartshorne

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:08 ΠΜ EDT

Τόπος

Elverson, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_hippie_chick

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jared111

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:10 ΜΜ EDT

Ετικέτες

llf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregorygough

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dossification

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 01:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

rekursiv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 08:16 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2016 12:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Many (20-30) individuals seen along the edge of a small pool of water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Corvallis, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghochh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 02:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 06:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is a picture of Monotropa hypopitys on the South Tract of the Patuxent Research Refuge near Laurel, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 03:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtread1

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 09:56 ΠΜ EDT