Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjnavarro1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:12 ΜΜ EDT

Τόπος

orlando Florida (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

ian_pope

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 12:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Allendale, MI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:20 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinus_edulis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 09:34 ΠΜ MDT

Τόπος

Brighton, CO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

raddice

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 01:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:31 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

yuchengzhu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 07:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιτανεύτρια (Γένος Litaneutria)

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 10:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlanders

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 11:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιτανεύτρια (Γένος Litaneutria)

Παρατηρητής

seigmond

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2013 05:03 ΜΜ MST

Περιγραφή

Obscure Ground Mantis Litaneutria ocularis at a rest stop near Dragon, AZ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 08:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:36 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 01:05 ΜΜ AST

Περιγραφή

At light, at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

touroult

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 05:29 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perelson

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 01:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 02:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 09:50 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielzilewicz

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

court_rae

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 06:23 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibio

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 07:03 ΠΜ EDT

Τόπος

Ellicott City (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:15 ΜΜ AST

Τόπος

Brasso Seco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:14 ΜΜ AST

Τόπος

Brasso Seco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:07 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Corbin Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinospine

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephtran

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 07:16 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 02:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranamor

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 04:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anja169

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birddad

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Individual removed from the environment

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

wei_han_lau

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 07:42 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sg7567

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 07:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwcrook

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:26 ΜΜ MDT

Περιγραφή

About an inch long. Not sure about the id. Hopped into the bush to hide when it noticed me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

naturesarchive

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:26 ΠΜ PDT

Περιγραφή

black "armpit"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_wheeler

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 04:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Wildlife from Ilchester Meadow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nysfour

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nysfour

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madelaur

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dapplinglight

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 04:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Long Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spideer

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:00 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 06:39 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 08:48 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I was stunned to find this juvenile of this species hunting on Bidens, clearly as an ant mimic (at about 5mm in length), which my short video I shall post when I have more time will show.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harpercm3

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 09:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 08:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 08:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysonrenee

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 09:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 01:08 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 09:04 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 10:06 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 03:32 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bekahwal

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanieschneider

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 05:36 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιτανεύτρια (Γένος Litaneutria)

Παρατηρητής

mikeburchett

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanbogle47

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2012 11:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

figtree

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:02 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnettle

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 01:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Apparently missed posting this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellbird20

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:47 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 10:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:37 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 05:15 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smskerlec

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 07:53 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:08 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ascendinghope

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 09:07 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark203

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:18 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianstahls

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miya_

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In my pollinator garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturegirlkh

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:43 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jd_flores

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:00 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_folds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On the ground scurrying about, no more than 6cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtcalypso

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 05:41 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lungchris

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 01:14 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyntomology

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:29 ΜΜ EDT

Τόπος

Westville, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmeyersia

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 07:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

mantodeology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 11:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Mating with male Stagmomantis limbata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:06 ΜΜ MST

Περιγραφή

The last remaining mantis guardian of the snapdragons.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beelzebufo

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 08:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axarus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_h

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neon_the_iguana

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

sylvaticajoe

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 02:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:04 ΠΜ CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyntomology

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 06:23 ΜΜ EDT

Τόπος

Palmyra, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 09:20 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On the ground at night.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertonemyia

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 07:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbakkegard

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

ate tiny yellow butterfly. Mantis approx 1.75 inchea long. Very thin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 05:03 ΜΜ AST

Τόπος

Grande Riviere (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 02:31 ΜΜ AST

Τόπος

Grande Riviere (Google, OSM)

Περιγραφή

same individual as other observation but next morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 05:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 10:01 ΠΜ AST

Τόπος

Upper Aripo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιτανεύτρια (Γένος Litaneutria)

Παρατηρητής

kikibuggirl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:42 ΠΜ PDT

Τόπος

Othello, WA, US (Google, OSM)