Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balakrishnanveeranchira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 08:17 AM IST

Περιγραφή

During a field survey,"Walk with VC"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balakrishnanveeranchira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 12:10 PM IST

Περιγραφή

During a Field survey,"Walk with VC"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balakrishnanveeranchira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 01:43 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudheesh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:45 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudheesh_mohan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:47 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drfaslurahman

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 08:38 AM IST

Περιγραφή

rescued partially injured bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afsarnayakkan

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 11:15 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 05:28 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anoopnair747

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unnikrishnan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2012

Περιγραφή

About 50 cms in length.Glossy scales.Two dark lateral streaks extending throughout the body.Belly slightly purple in color.Slightly thicker than the thumb of an average adult.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λόρις (Loris lydekkerianus)

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2015 11:53 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021

Τόπος

Ettikulam Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Παρατηρητής

harshithjv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2017 05:10 AM IST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afsarnayakkan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 09:37 AM IST

Τόπος

Madayipara (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

premchand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijayvanaparthy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aruvi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 01:10 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρνιο (Gyps fulvus)

Παρατηρητής

afsarnayakkan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 03:06 PM IST

Περιγραφή

Rescued bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishadpm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:59 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2016 11:53 AM IST

Τόπος

Kakkadampoyil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reji1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 10:43 AM UTC

Τόπος

695551, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christojo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 08:37 AM IST

Περιγραφή

A pair was seen on a tree close to a flooded marsh.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minimol_tomy

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:30 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unnikrishnan_mp

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:06 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2015 01:03 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2016 11:00 AM IST

Τόπος

Thommana lake (Google, OSM)

Περιγραφή

First photo documentatuion from Kerala

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishnunandakumar

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:19 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdjusri

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 08:03 PM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priya20

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 03:23 PM UTC

Περιγραφή

Paraplectana tsushimensis, a ladybug mimicing spider on Nutmeg
Tree in my homeyard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:57 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maheshmatthew

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 11:08 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unnikrishnan_mp

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 09:39 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 09:36 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 08:41 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 01:25 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:10 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhashpulikkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 07:37 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 08:03 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unnikrishnan_mp

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:06 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afsarnayakkan

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 09:10 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hive

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 09:39 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hive

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 08:28 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sajeevs

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 11:37 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hive

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 02:24 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhashpulikkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:24 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:04 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hive

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:21 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarunyumnam

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:04 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nithyasv

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 01:27 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 06:03 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunsnest

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 12:46 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishadpm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 05:53 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

vinayan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 01:38 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthakrishnamc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 10:07 PM IST

Περιγραφή

Mating pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmeddomarr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 07:50 PM IST

Τόπος

Wildvibes (Google, OSM)

Περιγραφή

Life stage: Froglet

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

nidheesh1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 02:00 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:19 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firos_ak

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 12:33 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

prashanthakrishnamc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 09:07 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:57 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kausthubh_kn

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 11:31 AM IST

Περιγραφή

There were two of them fighting and chasing one another and actively preying on small flying ants and bees. Found on the terrace floor of my 8th floor apartment where I grow some vegetables.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 07:07 AM IST

Περιγραφή

Ant queen starting a new colony.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 07:45 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 07:24 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firos_ak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2015 12:51 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morleysplace

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 09:11 AM IST

Περιγραφή

Cobra butterfly. The largest moth in the world.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aadr5h

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:30 PM IST

Περιγραφή

Found it from the well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adil-kuhs

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 04:51 PM IST

Περιγραφή

Found a pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashokrajvm

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 05:35 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 04:29 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 09:26 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 09:03 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

risonkj

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 09:38 AM IST