Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahmoudalix

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Syria (Google, OSM)

Περιγραφή

Valeriana dioscoridis