Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 05:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Amelanchier rust

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthwithtasmiya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 07:43 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 10:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ticoswildstudio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 05:49 ΜΜ SAST

Περιγραφή

For more follow me on www.instagram.com/ticoswildstudio

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 09:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_harris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 01:07 ΜΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 08:16 ΠΜ SAST

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

something causing all leaves on a branch to be deformed. Perhaps causing galling.https://www.inaturalist.org/observations/101750854

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2016

Περιγραφή

Green Aphids


See the host plant https://www.inaturalist.org/observations/11257218

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2016

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny black moth with silver lines and a broad yellow band.


Came to the light in the bedroom. Door open and a street light close-by.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liesl7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 10:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny Orange Pilars


Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 12:24 ΜΜ SAST

Περιγραφή

See the host plant https://www.inaturalist.org/observations/14387824
See adult flier
https://www.inaturalist.org/observations/14387826

(There was a moth too, but the moth escaped.. very fast, small and dark)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 11:14 ΠΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2017 05:52 ΜΜ AEST

Περιγραφή

A common bird on the Daintree river , but one of the most amazing fishing birds. This birds can fish from a spot quite far above the water and hang upside stretch their neck out and successfully catch a fish. When first observed no one can believe they can fish from that height. To watch them go totally upside down is absolutely amazing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 09:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 03:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cefox

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2018 10:23 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Two adults bathing in the bird bath.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 01:10 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Lone Ranger...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 02:51 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Grape hawk #6 reared

25 June 2017:

I am trying to learn how to tell the small annual invasion of similar but (I suspect) different hawk moth caterpillars on my grapevine apart. Today I collected #6 of my experiment.

22 July 2017:

The caterpillar spun a loose cocoon among bits of frass and food plant at the bottom of its tub.

5 September 2017:

Adult moth emerged.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 06:41 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 08:48 ΠΜ SAST

Περιγραφή

2018 07 09 Platkloof
Protea coronata pollinator?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 11:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2014

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Gall inhabitants


I broke a number of small fresh galls open. In one I got something similar to what is posted at http://www.ispot.org.za/node/279808 and in another I got this little critter.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Περιγραφή

Is this a Wannabe Afrasura?


Came to the porch light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2012

Περιγραφή

Waxbug on Renosterbos


Tried to get the wax off the bugs and just squished them.
What is the easiest way to photograph the actual bug?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2013 07:55 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Grounded Firefly


Unlike other insects, it seemed the fireflies were attracted by our red headlamps

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2013

Περιγραφή

Firebeetle more


Come dusk, we were treated to Firebeetles flying around all evening. Surprisingly they were equally happy over the water as on the river bank.
Not many - only 5-6 visible at a time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2013

Τόπος

Eastern Shores (Google, OSM)

Περιγραφή

Brown millipede with brown legs


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertarcher397

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2012

Τόπος

Mountainlands NR (Google, OSM)

Περιγραφή

Flowers on Apodytes dimidiata


Leaf galls on Apodytes dimidiata.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2018 01:32 ΜΜ CET

Περιγραφή

Length 23 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandanaf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017

Περιγραφή

4 cm, brown-yellow

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2017 10:07 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Tempted to collect and rear but no idea of food plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubr

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 08:14 ΜΜ CET