Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 02:29 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 12:10 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόφθαλμο Τσιχλόνι (Pipilo erythrophthalmus)

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 10:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 09:11 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:36 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:10 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 11:27 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 12:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 09:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 09:36 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 09:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:01 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:11 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 08:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 09:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 09:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 05:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 09:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 09:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 10:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 10:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdgal5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 05:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

cnddb_brian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Successfully nesting for a few years & presently (Nov 2018) on territory.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

cnddb_brian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

cnddb_brian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Ya'an, CN-SC, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Περιγραφή

SONY DSC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακάκος Ρέζους (Macaca mulatta)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Περιγραφή

SONY DSC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Περιγραφή

SONY DSC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Ya'an, CN-SC, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Ya'an, CN-SC, CN (Google, OSM)