Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dclump

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 12:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peppersalt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 12:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

Morels in a grill growing on charcoal
MORELS IN A GRILL MORELS IN A GRILL MORELS IN A GROLL MORMELSLAA IAN. AGERILLLL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storybag

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

manzanita, rhus, prunus, scrub oak, Eriodictyon, ribes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robbierod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 10:18 ΠΜ PST

Περιγραφή

Unsure, growing out of rotting wood pile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lglevanik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peppersalt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 04:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

In leaf litter at base of eucalyptus
Cap ~1cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 12:02 ΜΜ PST

Περιγραφή

field notes:
heavy rainfall
oak, manzanita, cacti
growing on wood chip

specimen notes:
tiny!
cap olive green, white margin
cap planar to convex
gills free, white to cream
gills bladelike, forked (?)
stalk white to cream, equal, center
no ring
spore print brown

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjbauer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 02:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)

Παρατηρητής

dzhenzhang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 11:10 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzhenzhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzhenzhang

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 09:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

vincentm21

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 12:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onewithbirds

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Flock of 6 feeding on coral tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiru22

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 08:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanpmiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 07:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Sunnyvale, CA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

bif
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

jsaitz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2012 11:53 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

gaboturtleawsome

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve1692

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seymour_burgess

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 09:52 ΜΜ NZDT

Τόπος

Ken maunder (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickeylong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 01:53 ΜΜ PST

Περιγραφή

One, out of a flock of about 30, leucistic, with white wing patches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 10:28 ΠΜ PST

Τόπος

San Dimas, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiemcewen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

no funereal duskywings were harmed in the making of this

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanjacobs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismt

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:36 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Edge of Kentucky bluegrass and mock orange shrub