Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2008 03:05 ΜΜ PDT

Τόπος

443 m depth (Google, OSM)

Περιγραφή

In situ breathing behaviour.

ROV ROPOS
Dive R1155

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slsfish

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:33 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Inside see through casing. Alive. Many of them scattered throughout beach. Some just had eggs inside them. Open from both ends.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khristimantis

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_and_steph

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2008 10:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Approx. 40mm in length, observed intertidally

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timakimoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 09:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Just a gorgeous snake. I was so happy it crossed my path.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamsingh

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 05:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathawk

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 02:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mac-e

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 05:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mac-e

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 06:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Colwood, BC (Google, OSM)